You are currently browsing the Bez kategorii category

Program wyborczy FIDESZ z roku 2010

  • Posted on 23 czerwca, 2015 at 07:19

Podstawowe filary programu:

– praca,
– dom,
– rodzina,
– zdrowie,

ZASADY OGÓLNE:

Przywrócenie państwa prawa i zasad demokracji poprzez:

– odbudowę Instytucji i Organów Państwa na zasadach pełnej demokracji
– wzmocnienie Państwa Obywatelskiego
– większy udział obywateli w decyzyjności
– konsultacje narodowe w ważnych dla kraju kwestiach
– preferowanie przede wszystkim rodzimych (węgierskich) formy przedsiębiorczości, zwłaszcza małych, rodzinnych firm
– obniżanie podatku dochodowego
– obniżanie stawek podatku od osób prawnych i wysokości ubezpieczenia
– ograniczenie emigracji poprzez pomoc młodym ludziom w tworzeniu własnych firm
– zatrzymanie spadku demograficznego poprzez politykę prorodzinną

Zadania w sferze gospodarki:

– w ciągu 10 lat utworzenie 1 miliona nowych miejsc pracy
– skierowanie programów EU głównie w stronę małych i średnich firm
– zredukowanie terminów płatności z 90 do 30 dni
– coroczne zwiększanie liczby mieszkań o kolejne 10%
– uproszczenie systemu podatkowego
– zmniejszenie opresyjności aparatu administracyjnego wobec przedsiębiorców
– uelastycznianie stosunków pracy
– Węgry mają się stać centrum turystyki zdrowotnej w EU
– niezależność energetyczna
– wzmocnienie kształcenia inżynierów i innych kierunków nauk nie humanistycznych
– wprowadzenia znaku jakościowego „dobry bo węgierski”
– wspomaganie ochrony patentów węgierskich za granicą
– preferowania w przetargach publicznych przedsiębiorstw węgierskich
– „Otwarcie gospodarcze na Wschód”
– na Rosję, Chiny, Indie i Afrykę

Zadania w sferze porządku publicznego:

– nowelizacja Kodeksu Karnego, zaostrzenie kar dla przestępców
– rozliczanie osób winnym korupcji
– ostre kary dla urzędników za łamanie prawa i nadużywanie funkcji państwowych
– sądy powinny częściej stosować karę rzeczywistego dożywocia w przypadku szczególnie brutalnych przestępstw
– wzmocnienie policji, zatrudnienie nowych funkcjonariuszy
– przejrzystość instytucji państwowych
– każdy kontrakt dotyczący zamówień publicznych powinien być jawny i opublikowany
– przyspieszenie procesów sądowych

Zadania z zakresu zdrowia publicznego:

– skrócenie na połowę oczekiwania na miejsce w szpitalach
– odciążenie lekarzy od nadmiernych zadań administracyjnych
– zwiększenie wynagrodzenia lekarzy i osób pracujących w służbie zdrowia

Zadania socjalne:

– zwiększenie pomocy socjalnej dla wielodzietnych rodzin
– zwiększenie wynagrodzenia pracowników socjalnych
– wspieranie rodzin aby mogli mieć więcej dzieci, szczególnie młodych małżeństw
– zwiększanie pomocy niepełnosprawnym, programy umożliwiające podjęcie przez nich pracy
– szczególna pomoc państwa dla kobiet wychowujących samotnie dzieci
– pomoc dla emerytów i rencistów, rewaloryzacja przynajmniej o wskaźnik inflacji
– wprowadzenie i poszerzanie programu „Erzsebet”
– renciści, emeryci, potem niepełnosprawni, pracownicy publiczni i rodziny wielodzietne będą mogli skorzystać z dotowanych, krajowych wczasów. Za 4-5 dniowy pobyt w hotelu z pełnym wyżywieniem, osoby pełnoletnie zapłacą równowartość ok. 70 zł, dzieci ok. 35 zł
– wprowadzanie karty „SZEP”
– pracodawcy nie płacąc podatku będą mogli pracownikom w formie premii przyznać kartę SZEP. Karta będzie do wykorzystania na terenie kraju, w hotelach, na basenach, na obiektach sportowych itp.

Dlaczego Bóg błogosławi Węgrom?

  • Posted on 27 stycznia, 2015 at 10:47

Kult bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Csepel na Węgrzech

  • Posted on 6 kwietnia, 2014 at 08:07

„Zło dobrem zwyciężaj” - kult bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Csepel na Węgrzech„Polak-Węgier dwa bratanki, i do szabli i do szklanki” – mówi przysłowie, które jest znane chyba każdemu zarówno na ziemi polskiej, jak i węgierskiej. 23 marca, z okazji dnia przyjaźni polsko-węgierskiej w XXI dzielnicy Budapesztu, Csepel, przedstawiciele tutejszego samorządu, oraz samorządów bratnich miast upamiętnili wspólna przeszłość, chwile chwały oraz otworzyli wystawę o polskim kapłanie męczenniku, błogosławionym Jerzym Popiełuszce. Na Węgrzech jedynie tutaj dbają o cześć kapłana męczennika, którego imieniem nazwano nawet ulicę w XXI dzielnicy.

Uroczystości rozpoczęły się przy tablicy pamiątkowej, którą dwa lata temu odsłonili prezydenci Polski i Węgier, i która upamiętnia pomoc węgierskiej huty „Csepel” produkującej wówczas amunicję dla potrzeb wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Konsul RP w Budapeszcie, AndrzejKalinowski podkreślił, że „Cud nad Wisła” bez pomocy węgierskiej, by się nie odbył. Pod tablicą pamiątkowa bł. ks. Jerzego Popiełuszki przedstawiciele samorządów złożyli wieńce, a następnie delegacje udały się do Centrum Sportu, Rozrywki i Kultury przy ul. Hollandi. Dwa lata temu w tym miejscu zbudowano i poświęcono drewnianą dzwonnicę na cześć ks. Jerzego, a teraz otwarto wystawę poświęconą jego życiu i działalności.

„Zło dobrem zwyciężaj” - kult bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Csepel na Węgrzech

Tablica upamiętniająca bł. ks. Jerzego Popiełuszkę.

Uroczystą mowę wygłosili pani KatarzynaSoborak, dyrektor muzeum ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie, świadek życia i działalności kapłana-męczennika, oraz SzilárdNémeth, burmistrz dzielnicy Csepel i poseł do parlamentu, który zwrócił się do ks. Jerzego długą modlitwą, z której cytujemy kilka myśli:… Więcej tutaj

Magyar lett az „Év Képviselője" Brüsszelben: Vége a támadásoknak

  • Posted on 19 marca, 2014 at 13:00

Tizedik alkalommal szervezték meg a versenyt.

Gazeta Obywatelska

  • Posted on 15 września, 2013 at 09:19

[nggallery id=5]

W Bydgoszczy o historii Węgier – spotkanie z Coryllusem

  • Posted on 5 września, 2013 at 09:01

Część 1

[youtubegallery]
1|http://www.youtube.com/watch?v=xkcycxs2jXg
2|http://www.youtube.com/watch?v=VYH3EcQEapE
3|http://www.youtube.com/watch?v=e_RlBoeiTOI
4|http://www.youtube.com/watch?v=DD4U8Jw7gi0
5|http://www.youtube.com/watch?v=zg-cbJNySPE
6|http://www.youtube.com/watch?v=L9NR6B9Eg2M
7|http://www.youtube.com/watch?v=B0s0RpeNRn8
8|http://www.youtube.com/watch?v=XCMQwrwSYYk
9|http://www.youtube.com/watch?v=UcjEGDuizcw
10|http://www.youtube.com/watch?v=t0anb-6AGwM
[/youtubegallery]

Top