Przepisy prawne – 2010

Alkotmány 2010. Konstytucja 2.010-gi augusztus 11-i módosítása zmienione 11 sierpnia

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. 1949 na Konstytucji Republiki Węgierskiej. évi XX. Ustawa XX. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
Alkotmány 2010. Konstytucja 2.010-gi augusztus 11-i módosítása zmienione 11 sierpnia
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. 1949 na Konstytucji Republiki Węgierskiej. évi XX. Ustawa XX. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
Alkotmány 2010. Konstytucja 2.010-gi július 6-i módosítása modyfikowane w dniu 6 lipca
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. 1949 na Konstytucji Republiki Węgierskiej. évi XX. Ustawa XX. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
Alkotmány 2010. Konstytucja 2.010-gi július 6-i módosítása modyfikowane w dniu 6 lipca
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. 1949 na Konstytucji Republiki Węgierskiej. évi XX. Ustawa XX. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
Alkotmány 2010. Konstytucja 2.010-gi július 5-i módosítása 5. Zmiana lipca
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. 1949 na Konstytucji Republiki Węgierskiej. évi XX. Ustawa XX. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
Alkotmány 2010. Konstytucja 2.010-gi május 25-i módosítása 25 maja Zmień
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. 1949 na Konstytucji Republiki Węgierskiej. évi XX. Ustawa XX. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi CLXXXV. Rok CLXXXV. törvény prawo
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról usługi medialne i masowe
2010. +2.010-szy évi CLXXXIV. CLXXXIV roku. törvény prawo
a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról Sądy nazwy, miejsce i opis właściwości
2010. +2.010-szy évi CLXXXIII. Rok CLXXXIII. törvény prawo
egyes törvényeknek a bíróságok hatékony működését és a bírósági eljárások gyorsítását szolgáló módosításáról skuteczne funkcjonowanie sądów ustaw i poprawek do przyspieszenia postępowania sądowego
2010. +2.010-szy évi CLXXXII. Rok CLXXXII. törvény prawo
a Bethlen Gábor Alapról Bethlen Gábor Fundusz
2010. +2.010-szy évi CLXXXI. CLXXX roku. törvény prawo
az egyes energetikai témájú törvények, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. ustawodawstwa różnych tematów energetycznych, jak również kształtowania środowiska architektonicznego i ochrony 1997-szy évi LXXVIII. LXXVIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi CLXXX. CLXXX roku. törvény prawo
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. 2004 r. w sprawie obrony narodowej i węgierskiej jednostki wojskowej. évi CV. roku w CV. törvény, valamint egyes törvények ezzel összefüggő módosításáról zmieniające inne ustawy oraz niektórych ustaw
2010. +2.010-szy évi CLXXIX. Rok CLXXIX. törvény prawo
az egyes cégjogi és társasági jogi tárgyú törvények módosításáról zmianie niektórych ustaw w zakresie prawa korporacyjnego i prawa spółek
2010. +2.010-szy évi CLXXVIII. Rok CLXXVIII. törvény prawo
a sztrájkról szóló 1989. Strajki na 1.989-sza évi VII. Akt VII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi CLXXVII. Rok CLXXVII. törvény prawo
a társasházakról szóló 2003. 2003 r. w sprawie wspólnych kościołów. évi CXXXIII. Rok CXXXIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi CLXXVI. Rok CLXXVI. törvény prawo
a sportról szóló 2004. 2004 Sport. évi I. Akt I törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi CLXXV. Rok CLXXV. törvény prawo
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 1992 r. w sprawie statusu urzędników państwowych. évi XXXIII. XXXIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi CLXXIV. CLXXIV roku. törvény prawo
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. 1992 r. w sprawie statusu prawnego urzędników. évi XXIII. Ustawa XXIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi CLXXIII. Rok CLXXIII. törvény prawo
az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról o zmianie niektórych ustaw zdrowotnych związanych z opieką
2010. +2.010-szy évi CLXXII. Rok CLXXII. törvény prawo
egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról Akty zmieniające niektóre transportu
2010. +2.010-szy évi CLXXI. CLXX roku. törvény prawo
egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról pewne społeczne i ochrona dziecka, rodziny wsparcia, niepełnosprawności i zatrudnienia akty zmieniające
2010. +2.010-szy évi CLXX. CLXX roku. törvény prawo
egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról Zmiana niektórych emerytur i innych tematów związanych z prawami
2010. +2.010-szy évi CLXIX. Rok CLXIX. törvény prawo
a Magyar Köztársaság 2011. Republika Węgierska 2011th évi költségvetéséről Budżet
2010. +2.010-szy évi CLXVIII. Rok CLXVIII. törvény prawo
egyes agrártárgyú törvények módosításáról o zmianie niektórych ustaw agrártárgyú
2010. +2.010-szy évi CLXVII. Rok CLXVII. törvény prawo
a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. 1993 z Narodowego Funduszu Kultury. évi XXIII. Ustawa XXIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi CLXVI. Rok CLXVI. törvény prawo
az Európai Innovációs és Technológiai Intézet és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről ogłaszanie umowy w sprawie siedziby między Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii oraz Rządem Republiki Węgierskiej
2010. +2.010-szy évi CLXV. Rok CLXV. törvény prawo
a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. oraz aspektów przedstawicieli rządu w odniesieniu do opłat za dostawę 1994-ci burmistrza évi LXIV. LXIV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi CLXIV. CLXIV roku. törvény prawo
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 1990 r. o samorządzie terytorialnym. évi LXV. LXV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi CLXIII. Rok CLXIII. törvény prawo
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. 1949 na Konstytucji Republiki Węgierskiej. évi XX. Ustawa XX. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi CLXII. Rok CLXII. törvény prawo
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. 2007 r. w sprawie niektórych aspektów dotyczących rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich oraz pomocy rybołówstwa i innych środków. évi XVII. Akt XVII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi CLXI. Rok CLXII. törvény prawo
egyes büntető tárgyú törvények módosításáról Zmiana niektórych czynów przestępczych
2010. +2.010-szy évi CLX. CLX roku. törvény prawo
egyes állami tulajdonú szakosított hitelintézetekre vonatkozó törvények módosításáról zmiany przepisów odnoszących się do niektórych państwowych wyspecjalizowanych instytucji finansowych
2010. +2.010-szy évi CLIX. Rok CLIX. törvény prawo
egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról o zmianie niektórych aktów finansowych
2010. +2.010-szy évi CLVIII. Rok CLVIII. törvény prawo
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről Urząd Nadzoru Finansowego
2010. +2.010-szy évi CLVII. Rok CLVI. törvény prawo
a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről zwiększona ochrona rejestrów publicznych w zakresie aktywów krajowych danych
2010. +2.010-szy évi CLVI. Rok CLVI. törvény prawo
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság, illetve a Moldovai Köztársaság területén jogellenesen tartózkodó személyek átadásáról és átvételéről szóló, Budapesten, 1997. Transmisja Budapest i przyjmowanie osób przez rząd Republiki Węgierskiej a Rządem Republiki Mołdowy zamieszkujących w Republice Węgierskiej i Republiki Mołdowy, +1.997-sza június 4-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 2000. 2000 r. w sprawie ogłoszenia umowy podpisane w dniu 4 czerwca. évi XXIV. Ustawa XXIV. törvény hatályon kívül helyezéséről Ustawa uchylenie
2010. +2.010-szy évi CLV. Ustawa CLV. törvény prawo
a Washingtonban, 1973. w Waszyngtonie, +1.973-te március 3. 03 marca napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény módosításának kihirdetéséről Zmiany do Konwencji o międzynarodowym handlu zagrożonymi gatunkami dzikiej fauny i flory przyjęta w dniu promulgacji
2010. +2.010-szy évi CLIV. CLIV. törvény prawo
a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról pewne zmiany legislacyjne w reformie systemu emerytalnego i funduszu redukcji zadłużenia, a otwarty fundusz emerytalny związane z wyborami
2010. +2.010-szy évi CLIII. Rok CLIII. törvény prawo
a Magyar Köztársaság 2011. Republika Węgierska 2011th évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról zmiana niektórych aktów stanowiących podstawę budżetu
2010. +2.010-szy évi CLII. Roku CLI. törvény prawo
egyes törvényeknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő módosításáról o zmianie niektórych ustaw w związku z obliczania czasu dni kalendarzowych
2010. +2.010-szy évi CLI. Roku CLI. törvény prawo
a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében, az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államközösség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodásban Szerződő Félként való részvételéről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről Republiki Bułgarii i Rumunii, zgodnie z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej, Protokół w sprawie udziału, z jednej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską w sprawie ogłoszenia z Umawiających się Stron
2010. +2.010-szy évi CL. roku w CL. törvény prawo
az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. 2003 Rynku Rolnego. évi XVI. Ustawa XVI. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi CXLIX. Rok CXLVII. törvény prawo
a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. 2004 gmin micro-regionalnych stowarzyszeń. évi CVII. Ustawa CVII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi CXLVIII. Rok CXLVI. törvény prawo
a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. 2010 na liście Ministerstwa Republiki Węgierskiej. évi XLII. Ustawa XLII. törvénnyel összefüggésben szükséges törvénymódosításokról és egyes iparjogvédelmi tárgyú törvények módosításáról zmieniająca niektóre zmiany legislacyjne i prawa na sprawach własności przemysłowej wymaganych w związku z ustawą
2010. +2.010-szy évi CXLVII. Rok CXLVII. törvény prawo
egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggő törvények módosításáról zmieniające tematów związanych z egzekwowaniem prawa z prawem
2010. +2.010-szy évi CXLVI. Rok CXLV. törvény prawo
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. Narodowy Urząd ds. Mediów i Komunikacji oraz Narodowy Urząd ds. Mediów i Komunikacji 2011th Rady Prasowe évi költségvetéséről Budżet
2010. +2.010-szy évi CXLV. Rok CXLV. törvény prawo
a sportról szóló 2004. 2004 Sport. évi I. Akt I törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi CXLIV. CXLIV. törvény prawo
az agrárkamarai rendszer új szervezeti és működési feltételei kialakításának elősegítésével összefüggő egyes kérdéseiről pewne aspekty nowej organizacji i warunków eksploatacyjnych systemu rolnego komory poprzez ułatwienie rozwoju związane
2010. +2.010-szy évi CXLIII. Rok CXLIII. törvény prawo
a Magyar Köztársaság 2010. Republika Węgierska 2010-ci évi költségvetéséről szóló 2009. 2009 r. w sprawie rocznego budżetu. évi CXXX. CXXX roku. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi CXLII. Rok cxlii. törvény prawo
a Magyar Köztársaság 2009. Republika Węgierska 2.009-cia évi költségvetéséről szóló 2008. w sprawie budżetu rocznego 2008. évi CII. CII. számú törvény módosításáról zmieniająca ustawę nr
2010. +2.010-szy évi CXLI. Rok cxlii. törvény prawo
a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 2000. Prezydent Rzeczypospolitej, Prezes Rady Ministrów, Marszałka Sejmu i prezes Sądu Najwyższego w 2000 roku na poszanowaniu i korzyściach z Trybunału Konstytucyjnego. évi XXXIX. Ustawa XXXIX. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi CXL. CXL. törvény prawo
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend közötti Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről Ogłoszenie o protokole ustaleń między rządem a władca Jerozolimy, z Rodos i Malty, Republiki Węgierskiej Rycerskiego Zakonu Szpitalników Świętego Jana
2010. +2.010-szy évi CXXXIX. Rok CXXXIX. törvény prawo
az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. 2010 r. w sprawie uproszczonego zatrudnienia. évi LXXV. LXXV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi CXXXVIII. Rok CXXXVIII. törvény prawo
a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. 2010 r. w sprawie statusu urzędników państwowych. évi LVIII. Ustawa LVIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi CXXXVII. Rok CXXXVII. törvény prawo
a 2011. w 2011 roku. évi népszámlálásról szóló 2009. 2009 r. w sprawie rocznego spisu. évi CXXXIX. Rok CXXXIX. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi CXXXVI. Rok CXXXVI. törvény prawo
az ügyvédekről szóló 1998. Zwolennicy +1.998-ty évi XI. Ustawa XI. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi CXXXV. Rok CXXXV. törvény prawo
egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról o zmianie niektórych ustaw migracyjnych zmiany legislacyjne
2010. +2.010-szy évi CXXXIV. CXXXII roku. törvény prawo
a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. 2006 r. w sprawie gromadzenia zapasów gazu ziemnego. évi XXVI. XXVI. törvény, valamint a földgázellátásról szóló 2008. Ustawa z 2008 r., jak również dostaw gazu ziemnego. évi XL. No XL. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi CXXXIII. Rok CXXXIII. törvény prawo
a Tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Budapesten, 2010. między węgierskiego Biura Handlowego w Tajpej i Przedstawicielstwo Taipei w unikaniu Węgry i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania podwójnego opodatkowania podatku dochodowego w Budapeszcie, 2010. április 19. 19 kwietnia napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről ogłoszeniu porozumienia w dniu
2010. +2.010-szy évi CXXXII. Rok CXXXII. törvény prawo
a Magyar Köztársaság és a San Marino Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelemadók területén Rómában, 2009. Republiki Węgierskiej i Republiki San Marino w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania w zakresie podatków dochodowych w Rzymie w 2009 roku. szeptember 15. 15 września napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről ogłoszeniu porozumienia w dniu
2010. +2.010-szy évi CXXXI. Rok CXXXI. törvény prawo
a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről Udziale społeczeństwa w przygotowywaniu przepisów
2010. +2.010-szy évi CXXX. CXXX roku. törvény prawo
a jogalkotásról Prawodawstwo
2010. +2.010-szy évi CXXIX. Rok CXXIX. törvény prawo
a Magyar Köztársaság Kormánya és Hongkongnak, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Budapesten, 2010. Rząd Republiki Węgierskiej i Hongkongu, Chiński Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania podwójnego opodatkowania podatku dochodowego w Budapeszcie, 2010. május 12. 12 maja napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről ogłoszeniu porozumienia w dniu
2010. +2.010-szy évi CXXVIII. Rok cxxviii. törvény prawo
az Európai Unióról szóló Szerződéshez, az Európai Unió Működéséről szóló Szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó Szerződéshez csatolt, az átmeneti rendelkezésekről szóló jegyzőkönyv módosításáról szóló jegyzőkönyv, valamint a Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló, Athénban 2003. Protokołu zmieniającego protokół w sprawie postanowień przejściowych, dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Traktatu Wspólnoty Energetycznej i Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, na Królestwo Hiszpanii, Republika Francuska, Irlandia, Republika Włoska, Wielkie Księstwo Luksemburga, Królestwo Niderlandów, Republika Austrii, Republika Portugalska, Republika Finlandii, Królestwo Szwecji, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, United Kingdom of (European Union między państwami członkowskimi) oraz Czech, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej Czeskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej w sprawie przystąpienia Ateny 2.003-sze április 16-án aláírt szerződés helyesbítéséről szóló ötödik, illetve hatodik helyesbítő jegyzőkönyv kihirdetéséről upowszechnienie piątej i szóstej umowy podpisano protokołu naprawczych w dniu 16 kwietnia sprostowanie
2010. +2.010-szy évi CXXVII. CXXVII. törvény prawo
a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK tanácsi rendelet végrehajtásának biztosítása érdekében szükséges törvénymódosításokról sprawy dotyczące utrzymania jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych oraz zmian legislacyjnych, niezbędnych do zapewnienia wykonania Rady 4/2009/EK o współpracy w zakresie uregulowań prawnych decyzji
2010. +2.010-szy évi CXXVI. Rok CXXVI. törvény prawo
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról stolicy i Powiatowych Urzędów skarbowych, a na stolicy i biur powiatowych państwowych i ustanowienia związanych z prawem zmiany w integracji regionalnej
2010. +2.010-szy évi CXXV. Rok CXXV. törvény prawo
a konzuli védelemről szóló 2001. 2001 r. w sprawie ochrony konsularnej. évi XLVI. Ustawa XLVI. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi CXXIV. CXXIV roku. törvény prawo
az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. 2010 r. w sprawie realizacji niektórych ustaw gospodarczych i finansowych lub zmiany. évi XC. Ustawa XC. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi CXXIII. Związek roku Nr. törvény prawo
az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról poprawki do prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych, ustawy Izby Obrachunkowej i Audytu prawa i przepisy podatkowe i celne zastrzeżeniem spełnienia zobowiązań Europejskiej harmonizacji wspólnotowej
2010. +2.010-szy évi CXXII. Rok CXXII. törvény prawo
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról podatku krajowego i Vámhivatalról
2010. +2.010-szy évi CXXI. Rok CXXI. törvény prawo
az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. prokuratura i stosunek do prokuratury zawiadomienia o 1994-gie évi LXXX. Ustawa LXXX. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi CXX. CXX. törvény prawo
az Alkotmánybíróságról szóló 1989. na Trybunale Konstytucyjnym +1.989-gie évi XXXII. Ustawa XXXII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi CXIX. Rok CXIX. törvény prawo
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. 1949 na Konstytucji Republiki Węgierskiej. évi XX. Ustawa XX. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi CXVIII. Rok CXVI. törvény prawo
az Országos Rádió és Televízió Testület 2009. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 2.009-gi évi költségvetésének végrehajtásáról Realizacja budżetu
2010. +2.010-szy évi CXVII. Rok CXVII. törvény prawo
a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről Promocja energii wykorzystywanej w transporcie emisji gazów cieplarnianych poprzez zmniejszenie wykorzystania energii odnawialnej w transporcie
2010. +2.010-szy évi CXVI. Ustawa CXVII. törvény prawo
a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. Rozwój regionalny i planowanie 1996-gi évi XXI. Ustawa XXI. törvény, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. Prawo i kształtowaniu środowiska architektonicznego i ochrony 1.997-cia évi LXXVIII. LXXVIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi CXV. Rok CXV. törvény prawo
a hagyatéki eljárásról szóló 2010. 2010 procesu spadkowych. évi XXXVIII. Ustawa XXXVIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi CXIV. CXIV roku. törvény prawo
az államháztartásról szóló 1992. 1992 r. w sprawie finansów publicznych. évi XXXVIII. Ustawa XXXVIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi CXIII. CXII. törvény prawo
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. 1949 na Konstytucji Republiki Węgierskiej. évi XX. Ustawa XX. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi CXII. CXII. törvény prawo
az Európai Közösségek és tagállamaik, valamint Szerbia közötti Stabilizációs és Társulási Megállapodás kihirdetéséről upowszechnienie Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi a Serbią
2010. +2.010-szy évi CXI. Ustawa CXI. törvény prawo
az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás és annak módosításainak kihirdetéséről Euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z państwem Izrael i ustanowienie porozumienia z ogłoszeniem zmian
2010. +2.010-szy évi CX. Ustawa CX. törvény prawo
az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és együttműködési megállapodás és az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről Umowa o partnerstwie ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z umowy o współpracy i protokołów załączonych do promulgacji
2010. +2.010-szy évi CIX. Roku CIX. törvény prawo
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttműködési Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről Umowa o partnerstwie ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy oraz umowa o współpracy i jej protokołów z ogłoszeniem
2010. +2.010-szy évi CVIII. CVI. törvény prawo
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Grúzia közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttműködési Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről Umowa o partnerstwie ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, a także stworzenie porozumienia o współpracy i załączonych do niego protokołów, ogłaszaniu
2010. +2.010-szy évi CVII. Ustawa CVII. törvény prawo
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Azerbajdzsán közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttműködési Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről Umowa o partnerstwie ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony Azerbejdżanu i umowa o współpracy i jej protokołów z ogłoszeniem
2010. +2.010-szy évi CVI. Rok CVI. törvény prawo
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevételéről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről Umowa między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Rzecząpospolitą minut Albania Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, do rozpatrzenia publikacji
2010. +2.010-szy évi CV. roku w CV. törvény prawo
az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. pewne zmiany legislacyjne w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej, przepisy ustawowe uchylenie, aw 2004 r. ustanawiające niektóre przepisy ustawy. évi XXIX. Prawo XXIX. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi CIV. Ustawa WKS. törvény prawo
a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól wolność prasy i podstawowe zasady treści medialnych
2010. +2.010-szy évi CIII. Rok CIII. törvény prawo
a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról o zmianie niektórych ustaw regulujących mediów i komunikacji
2010. +2.010-szy évi CII. CII. törvény prawo
a Magyar Köztársaság 2010. Republika Węgierska 2010-ci évi költségvetéséről szóló 2009. 2009 r. w sprawie rocznego budżetu. évi CXXX. CXXX roku. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi CI. Cl roku. törvény prawo
a magán-nyugdíjpénztári befizetésekhez kapcsolódó törvénymódosításokról związane z prywatnych funduszy emerytalnych lub wkładów do zmian legislacyjnych
2010. +2.010-szy évi C. Nr C törvény prawo
a nyugdíjpénztár-választás szabadságáról fundusz emerytalny, wolność wyboru
2010. +2.010-szy évi XCIX. Rok XCIX. törvény prawo
a közbeszerzésekről szóló 2003. 2003 r. w sprawie zamówień publicznych. évi CXXIX. Rok CXXIX. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi XCVIII. Rok XCVIII. törvény prawo
a Magyar Köztársaság 2009. Republika Węgierska 2.009-cia évi költségvetésének végrehajtásáról Realizacja budżetu
2010. +2.010-szy évi XCVII. Rok XCVII. törvény prawo
a Magyar Köztársaság 2010. Republika Węgierska 2010-ci évi költségvetéséről szóló 2009. 2009 r. w sprawie rocznego budżetu. évi CXXX. CXXX roku. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi XCVI. Rok XCVI. törvény prawo
egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitelt felvevő fogyasztók megsegítése érdekében szükséges módosításáról niektóre kwestie finansowe w trudnej sytuacji przepisów zmieniających jest potrzebne, aby pomóc konsumentom biorąc kredyt na mieszkania
2010. +2.010-szy évi XCV. Ustawa XCV. törvény prawo
a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. 2001 r. w sprawie statusu armii węgierskiej i zakontraktowanych żołnierzy zawodowych. évi XCV. Ustawa XCV. törvény és más törvények szolgálati viszonnyal összefüggő módosításáról „Usługa, o zmianie ustawy i innych ustaw związanych
2010. +2.010-szy évi XCIV. Rok XCIV. törvény prawo
az egyes ágazatokat terhelő különadóról oddzielne opodatkowanie sektora
2010. +2.010-szy évi XCIII. XCIII. törvény prawo
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. 2004 r. w sprawie obrony narodowej i węgierskiej jednostki wojskowej. évi CV. roku w CV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi XCII. XCIII. törvény prawo
egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról o zmianie niektórych ustaw w dziedzinie ochrony zdrowia i opieki społecznej zmiany ustawodawcze
2010. +2.010-szy évi XCI. Rok XCI. törvény prawo
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről upowszechnienie Porozumienia w sprawie współpracy między Rządem Republiki Węgierskiej a Rządem Republiki Chorwacji w wspólnych rurociągów węglowodorów przekraczających granicy stanu z budowy, eksploatacji, konserwacji, odbudowy i rozwoju związane z winy
2010. +2.010-szy évi XC. Ustawa XC. törvény prawo
egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról Realizacja niektórych ustaw gospodarczych i finansowych oraz zmiany
2010. +2.010-szy évi LXXXIX. Ustawa LXXXIX. törvény prawo
egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról o zmianie niektórych ustaw w dziedzinie zdrowia i spraw społecznych,
2010. +2.010-szy évi LXXXVIII. LXXXVIII. törvény prawo
a közbeszerzésekről szóló 2003. 2003 r. w sprawie zamówień publicznych. évi CXXIX. Rok CXXIX. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi LXXXVII. Ustawa LXXXVII. törvény prawo
a Nemzeti Földalapról Ziemia Narodowy
2010. +2.010-szy évi LXXXVI. LXXXVI. törvény prawo
a közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról pewne zmiany legislacyjne niezbędne do poprawy bezpieczeństwa publicznego
2010. +2.010-szy évi LXXXV. Ustawa LXXXV. törvény prawo
a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. przywódcy instytucji wojskowych i prawo egzekwowania szkolnictwa wyższego, nauczycieli i uczniów statusu 1996-ga évi XLV. Ustawa XLV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi LXXXIV. Ustawa LXXXIV. törvény prawo
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. 2004 w sprawie małych i średnich przedsiębiorstw, wsparcia rozwoju. évi XXXIV. XXXIV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi LXXXIII. Ustawa LXXXI. törvény prawo
sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról zmiana niektórych przepisów odnoszących się do sportu
2010. +2.010-szy évi LXXXII. Ustawa lxxxii. törvény prawo
a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról o zmianie niektórych ustaw regulujących mediów i komunikacji
2010. +2.010-szy évi LXXXI. LXXXI. törvény prawo
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. 1994 r. w sprawie egzekucji sądowej. évi LIII. LIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi LXXX. Ustawa LXXX. törvény prawo
a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 2000. Prezydent Rzeczypospolitej, Prezes Rady Ministrów, Marszałka Sejmu i prezes Sądu Najwyższego w 2000 roku na poszanowaniu i korzyściach z Trybunału Konstytucyjnego. évi XXXIX. Ustawa XXXIX. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi LXXIX. LXXIX. törvény prawo
a Magyar Köztársaság 2010. Republika Węgierska 2010-ci évi költségvetéséről szóló 2009. 2009 r. w sprawie rocznego budżetu. évi CXXX. CXXX roku. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi LXXVIII. LXXVIII. törvény prawo
a 2007. 2.007-ga április 25-én és 30-án aláírt, az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről podpisane w dniach 25 i 30, upowszechnienie części Protokołu zmieniającego Umowę między Stanami Zjednoczonymi, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi,
2010. +2.010-szy évi LXXVII. LXXVII. törvény prawo
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. 2003 r. w sprawie równego traktowania i promowanie równych szans. évi CXXV. Rok CXXV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról Nowelizacja ustawy oraz niektórych innych ustaw
2010. +2.010-szy évi LXXVI. LXXVI. törvény prawo
a Magyar Köztársaság 2010. Republika Węgierska 2010-ci évi költségvetéséről szóló 2009. 2009 r. w sprawie rocznego budżetu. évi CXXX. CXXX roku. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi LXXV. LXXV. törvény prawo
az egyszerűsített foglalkoztatásról Zmniejsz Zatrudnienie
2010. +2.010-szy évi LXXIV. Ustawa LXXIV. törvény prawo
az államháztartásról szóló 1992. 1992 r. w sprawie finansów publicznych. évi XXXVIII. Ustawa XXXVIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi LXXIII. Ustawa LXXIII. törvény prawo
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. 2009 kc. évi CXX. CXX. törvény hatályba nem lépéséről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról Ustawa wejdzie w życie, i związane z tym zmiany legislacyjne
2010. +2.010-szy évi LXXII. Ustawa LXXII. törvény prawo
az érettségi vizsga és a felsőoktatási intézménybe való felvétel egyes szabályainak módosításáról Egzamin i zmiana niektórych przepisów w zakresie szkolnictwa wyższego do
2010. +2.010-szy évi LXXI. Ustawa LXXI. törvény prawo
a közoktatásról szóló 1993. 1993 r. w sprawie edukacji publicznej. évi LXXIX. LXXIX. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi LXX. LXX roku. törvény prawo
az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. promocja zatrudnienia i szczegółowych zasad dotyczących sztuk widowiskowych organizacji 2008. évi XCIX. Rok XCIX. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi LXIX. Ustawa LXVII. törvény prawo
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. 2001 r. w sprawie ochrony dziedzictwa kulturowego. évi LXIV. LXIV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi LXVIII. Ustawa LXVIII. törvény prawo
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 1990 r. o samorządzie terytorialnym. évi LXV. LXV. törvény és a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. oraz aspektów przedstawicieli rządu w odniesieniu do opłat na rzecz prawa podaży i merostwa na 1994-sze évi LXIV. LXIV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi LXVII. Ustawa LXVII. törvény prawo
a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. 2008 r. w sprawie Krajowego Mitigation uszkodzenia i pobranym systemu rekompensat. évi CI. Cl roku. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi LXVI. Ustawa LXVI. törvény prawo
a családok támogatásáról szóló 1998. z 1.998-ta Pomocy Rodzinie évi LXXXIV. Ustawa LXXXIV. törvénynek, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. Ustawa z 1997 r., a dla ochrony dzieci i administracji opiekuńczego. évi XXXI. Ustawa XXXI. törvénynek a tankötelezettség teljesítésével összefüggő módosításáról Zmiany w prawie związane z edukacja obowiązkowa
2010. +2.010-szy évi LXV. LXV. törvény prawo
az Alkotmánybíróságról szóló 1989. na Trybunale Konstytucyjnym +1.989-gie évi XXXII. Ustawa XXXII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi LXIV. LXIV. törvény prawo
a közbeszerzésekhez kapcsolódó kifizetési szabályok módosításáról Modyfikacja płatności związane z zamówieniami publicznymi
2010. +2.010-szy évia közoktatásról szóló 1993. LXIII. LXIII. törvény prawo
a közoktatásról szóló 1993. 1993 r. w sprawie edukacji publicznej. évi LXXIX. LXXIX. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi LXII. Ustawa LXII. törvény prawo
a kisebbségi önkormányzati képviselők számának csökkentése érdekében szükséges törvények módosításáról Zmiany przepisów niezbędne do zmniejszenia liczby mniejszości przedstawicieli samorządu
2010. +2.010-szy évi LXI. Rok LXI. törvény prawo
a választási eljárásról szóló 1997. na 1997-ci procedury wyborczej évi C. Nr C törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi LX. Ustawa LX. törvény prawo
a választási eljárásról szóló 1997. na 1997-ci procedury wyborczej évi C. Nr C törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi LIX. Ustawa LIX. törvény prawo
az egyes elektronikus eljárások módosításáról zmiana niektórych procedur elektronicznych
2010. +2.010-szy évi LVIII. Ustawa LVIII. törvény prawo
a kormánytisztviselők jogállásáról Status urzędników państwowych
2010. +2.010-szy évi LVII. LVII. törvény prawo
a helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról o zmianie niektórych ustaw związanych z podatku od działalności gospodarczej
2010. +2.010-szy évi LVI. Ustawa LVI. törvény prawo
a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. 1978 kk. évi IV. Akt IV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi LV. Ustawa LV. törvény prawo
a földgázellátásról szóló 2008. 2008 r. w sprawie dostaw gazu ziemnego. évi XL. No XL. törvény, valamint a villamos energiáról szóló 2007. Ustawa z 2007 i energii elektrycznej. évi LXXXVI. LXXXVI. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi LIV. Ustawa LIV. törvény prawo
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a magyar-román államhatárt keresztező földgázszállító vezetékekkel, valamint villamos távvezetékekkel kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről Rząd Republiki Węgierskiej a Rządem Rumunii w węgiersko-rumuńskiej granicy państwowej skrzyżowania gazociągów, a także upowszechnienie umowy o współpracy w zakresie linii energetycznych
2010. +2.010-szy évi LIII. LIII. törvény prawo
az általános forgalmi adóról szóló 2007. od wartości dodanej 2007-te podatkowej évi CXXVII. CXXVII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi LII. Rok LII. törvény prawo
az állami vagyonnal való felelős gazdálkodás érdekében szükséges törvények módosításáról, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról Zmiany przepisów niezbędnych do właściwego zarządzania własnością państwa i określające niektóre przepisy ustawy
2010. +2.010-szy évi LI. LI Act. törvény prawo
a közoktatásról szóló 1993. 1993 r. w sprawie edukacji publicznej. évi LXXIX. LXXIX. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi L. Roczne L. törvény prawo
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról przedstawiciele władz lokalnych i burmistrzów
2010. +2.010-szy évi XLIX. XLIX. törvény prawo
a 2011. w 2011 roku. évi népszámlálásról szóló 2009. 2009 r. w sprawie rocznego spisu. évi CXXXIX. Rok CXXXIX. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi XLVIII. XLVIII. törvény prawo
a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. samorządy i ich jednostki organizacyjne, przedstawiciele Rzeczypospolitej, a także niektóre centralne jednostki podporządkowane zadania i uprawnienia 1.991-te évi XX. Ustawa XX. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi XLVII. Ustawa XLVII. törvény prawo
a közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése érdekében a közúti közlekedésről szóló 1988. W celu ustanowienia ram prawnych dla parkowania na ulicach w transporcie drogowym 1.988-cia évi I. Akt I törvény, valamint a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. Act 1999 i Transportu Drogowego zalogować. évi LXXXIV. Ustawa LXXXIV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi XLVI. Ustawa XLVI. törvény prawo
a közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. W celu ustanowienia ram prawnych dla samorządu ulicy parking na 1.990-cia évi LXV. LXV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi XLV. Ustawa XLV. törvény prawo
a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről tanúságtételről ramach Narodowego Togetherness
2010. +2.010-szy évi XLIV. Ustawa XLIV. törvény prawo
a magyar állampolgárságról szóló 1993. 1993 r. w sprawie obywatelstwa węgierskiego. évi LV. Ustawa LV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi XLIII. Ustawa XLIII. törvény prawo
a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról centralne organy administracji rządowej, a także członkowie rządu i stan sekretarzy stanu
2010. +2.010-szy évi XLII. Ustawa XLII. törvény prawo
a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Węgierskie Ministerstwo listy
2010. +2.010-szy évi XLI. Ustawa XLI. törvény prawo
az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség Gazdasági Partnerségi Megállapodásában részt vevő államok közötti gazdasági partnerségi megállapodásra irányuló átmeneti megállapodás kihirdetéséről Umowa między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Południowoafrykańska Wspólnota Rozwoju, z ogłoszeniem tymczasowej umowy o partnerstwie gospodarczym w sprawie umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami uczestniczącymi mogą uzgodnić
2010. +2.010-szy évi XL. No XL. törvény prawo
egyes rendészeti és migrációs tárgyú törvények módosításáról, valamint egyes törvényeknek a Vízuminformációs Rendszer bevezetésével összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról zmieniająca egzekwowania prawa i ustaw imigracyjnych oraz zmieniające rozwoju ustawodawstwa w Systemie Informacji Wizowej, przyjmowania niektórych ustaw
2010. +2.010-szy évi XXXIX. Ustawa XXXIX. törvény prawo
egyes szociális és munkaügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról Wejście w życie nowego kodeksu cywilnego, odnoszące się do zmian niektórych podmiotów społecznych i prawa pracy
2010. +2.010-szy évi XXXVIII. Ustawa XXXVIII. törvény prawo
a hagyatéki eljárásról postępowanie spadkowe
2010. +2.010-szy évi XXXVII. XXXVII. törvény prawo
a felnőttképzéshez kapcsolódó egyes törvények módosításáról o zmianie niektórych ustaw związanych z edukacją dorosłych
2010. +2.010-szy évi XXXVI. XXXV. törvény prawo
a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. 1978 kk. évi IV. Akt IV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi XXXV. XXXV. törvény prawo
a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. 1978 kk. évi IV. Akt IV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi XXXIV. XXXIV. törvény prawo
a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény kihirdetéséről, valamint az Egyezmény módosítása kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről Rząd Republiki Węgierskiej a rządem Mongolii Konwencji w sprawie współpracy celnej i wzajemnej pomocy w ogłaszaniu uznawania i ogłoszeniem zmian do Konwencji w sprawie mocy obowiązującej
2010. +2.010-szy évi XXXIII. XXXIII. törvény prawo
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező villamos távvezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről upowszechnienie Porozumienia w sprawie współpracy między Rządem Republiki Węgierskiej a Rządem Republiki Chorwacji, linie zasilające są przekroczenia granicy z budowy, eksploatacji, konserwacji, odbudowy i rozwoju związane z winy
2010. +2.010-szy évi XXXII. Ustawa XXXII. törvény prawo
a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 81. Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, 81 ülésszakán elfogadott, a részmunkaidős foglalkoztatásról szóló 175. Sesja uzgodnili w niepełnym wymiarze czasu pracy, 175 számú egyezmény kihirdetéséről upowszechnianie Konwencji są
2010. +2.010-szy évi XXXI. Ustawa XXXI. törvény prawo
a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 71. Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, 71 ülésszakán elfogadott, a munkaügyi statisztikáról szóló 160. Sesja zgodził ds. Statystyk 160 számú egyezmény kihirdetéséről upowszechnianie Konwencji są
2010. +2.010-szy évi XXX. XXX Act. törvény prawo
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás kihirdetéséről Publikacja współpracy naukowej i technicznej między Rządem Republiki Węgierskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki
2010. +2.010-szy évi XXIX. Prawo XXIX. törvény prawo
a Magyar Köztársaság és az Indiai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről Republiki Węgierskiej i Republiki Indii ogłoszeniem Konwencji o zabezpieczeniu społecznym
2010. +2.010-szy évi XXVIII. XXVIII. törvény prawo
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaságnak a Moldovai Köztársaságban működő nagykövetségén a vízumkérelmek kezelésével kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről Umowa między Rządem Republiki Węgierskiej a Rządem Republiki Chorwacji, ogłoszenia Porozumienia w sprawie Republiki Węgierskiej w Republice Mołdowy współpracy przy obsłudze Embassy wniosków wizowych
2010. +2.010-szy évi XXVII. Ustawa XXVII. törvény prawo
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Tiranában, 2001. Rząd Republiki Węgierskiej a Rządem Republiki Albanii w sprawie readmisji granicy państwowej osób nielegalnie zamieszkujących w Tiranie, 2001 th március 20-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. 2001 r. w sprawie ogłoszenia umowy podpisane na 20 marca. évi XCVIII. Rok XCVIII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerbia és Montenegró Kormánya között a két állam területén jogellenesen tartózkodó személyek átadásáról és visszafogadásáról szóló, Belgrádban, 2001. dostawa i readmisji osób między prawem a Rządem Republiki Węgierskiej a Rządem Serbii i Czarnogóry zamieszkujących na terytorium dwóch państw, Belgrad 2001 th november 7-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. 2003 r. o ogłaszaniu umowy podpisanej w dniu 7 listopada. évi XXII. Ustawa XXII. törvény hatályon kívül helyezéséről Ustawa uchylenie
2010. +2.010-szy évi XXVI. XXVI. törvény prawo
a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, Strasbourgban, 1985. w sprawie Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, Strasburgu, 1985-sza október 15-én kelt egyezménynek a helyi közéletben való részvételről szóló kiegészítő jegyzőkönyve kihirdetéséről Protokół dodatkowy do Konwencji o uczestnictwo w życiu publicznym na szczeblu lokalnym, z dnia 15 października ogłoszeniem
2010. +2.010-szy évi XXV. XXV. törvény prawo
a hadigondozásról szóló 1994. 1994 r. w sprawie hadigondozásról. évi XLV. Ustawa XLV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi XXIV. Ustawa XXIV. törvény prawo
a 2010. w 2010 roku. évi általános mezőgazdasági összeírásról z Powszechnego Spisu Rolnego
2010. +2.010-szy évi XXIII. Ustawa XXIII. törvény prawo
a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. oraz aspektów przedstawicieli rządu w odniesieniu do opłat za dostawę 1994-ci burmistrza évi LXIV. LXIV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi XXII. Ustawa XXII. törvény prawo
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról Budapesten, 2010. Umowa między Rządem Republiki Węgierskiej a rządem Stanów Zjednoczonych w sprawie unikania podatku dochodowego i unikania opodatkowania podwójnego opodatkowania zapobiegania Budapeszcie, 2010. február 4. 04 lutego napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről ogłoszeniu porozumienia w dniu
2010. +2.010-szy évi XXI. Ustawa XXI. törvény prawo
az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai, harmadrészről Izland és negyedrészről a Norvég Királyság közötti légiközlekedési megállapodás alkalmazásáról szóló, egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Izland és harmadrészről a Norvég Királyság közötti kiegészítő megállapodás kihirdetéséről Z jednej strony, Stany Zjednoczone, z drugiej strony, Wspólnota Europejska i jej państwa członkowskie, po trzecie, Islandia i czwarta część Norwegii w sprawie stosowania Umowy o transporcie lotniczym między Królestwem, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z publikowania dodatkowych umów między Islandią i trzeciej części Królestwa Norwegii
2010. +2.010-szy évi XX. Ustawa XX. törvény prawo
az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai, harmadrészről Izland és negyedrészről a Norvég Királyság közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről ogłoszeniu umowy Umowa o transporcie lotniczym między Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony, Wspólnota Europejska i jej państwa członkowskie, Islandia, trzeciej i czwartej części Królestwa Norwegii
2010. +2.010-szy évi XIX. XIX. törvény prawo
az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Kanada közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről ogłaszanie umowy umowa w sprawie transportu lotniczego między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Kanada
2010. +2.010-szy évi XVIII. Ustawa XVIII. törvény prawo
a gondnokoltak és gondnokaik, a támogatott személyek és támogatóik, valamint az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról kurateli i opieki, podając, strony i ich zwolenników, aby wspierać i rozwijać rejestracji sprawozdań prawnych
2010. +2.010-szy évi XVII. Akt XVII. törvény prawo
a nagykorú személy döntéshozatalának és jognyilatkozata megtételének segítéséhez kapcsolódó polgári nemperes eljárásokról starszej osoby i podejmowania decyzji związanych z prawną deklaracja biorąc do pomocy postępowania cywilno-sądowych
2010. +2.010-szy évi XVI. Ustawa XVI. törvény prawo
az alapítványok elektronikus nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartásból történő adatszolgáltatásról Fundamenty elektronicznej ewidencji, oraz z zapisem danych
2010. +2.010-szy évi XV. Ustawa XV. törvény prawo
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. 2009 kc. évi CXX. CXX. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról Ustawa weszła w życie i realizacji
2010. +2.010-szy évi XIV. Akt XIV. törvény prawo
a rendezett munkaügyi kapcsolatokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról zmianie niektórych ustaw dobrych stosunków pracy
2010. +2.010-szy évi XIII. Ustawa XIII. törvény prawo
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. ogólne zasady ochrony środowiska 1995-szy évi LIII. LIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi XII. Akt II. törvény prawo
az egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvénykönyvvel összefüggő módosításáról nowy Kodeks Cywilny, w sprawie zmiany niektórych przepisów prawa finansowego
2010. +2.010-szy évi XI. Ustawa XI. törvény prawo
a Nemzetközi Valutaalap alapokmányáról szóló Egyezmény 1990. Konwencja o Międzynarodowym Statutu Funduszu Walutowego z +1.990-cie június 28. 28 czerwca napján kelt, harmadik módosításának, 1997. wydawane trzeciego zmianie, +1.997-cia szeptember 23. 23 września napján kelt, negyedik módosításának, valamint a 2008. z dnia na dzień, czwartej zmiany, a także na 2008 rok. április 28. 28 kwietnia és május 5. do 5 maja napján kelt, ötödik módosításának kihirdetéséről, valamint a Nemzetközi Valutaalappal kapcsolatos egyes jegybanki feladatokról wydawane piątego poprawki do promulgacji, a każdy zadania banku centralnego związane z Międzynarodowym Funduszem Walutowym
2010. +2.010-szy évi X. Ustawa X törvény prawo
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Örmény Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 2009. Rząd Republiki Węgierskiej a Rządem Republiki Armenii zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania i unikania podwójnego opodatkowania dochodu i podatku od nieruchomości w Budapeszcie, Węgry, 2009. november 9. 09 listopada napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről ogłoszeniu porozumienia w dniu
2010. +2.010-szy évi IX. Nr IX. törvény prawo
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. 2008 r. w sprawie nadzoru i organ łańcucha pokarmowego. évi XLVI. Ustawa XLVI. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi VIII. Ustawa VIII. törvény prawo
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. beneficjentami zabezpieczenia społecznego i prywatnego pokrycia emerytalnego tych usług, jak również na +1.997-gie évi LXXX. Ustawa LXXX. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi VII. Akt VII. törvény prawo
egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról o zmianie niektórych ustaw energii
2010. +2.010-szy évi VI. Akt VI. törvény prawo
a Genfben, 2000. w Genewie 2000-gi május 26. 26 maja napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) szövegének módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről, valamint az ADN-hez csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról wydany towarów niebezpiecznych Protokołu zmieniającego tekst Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego żeglugi śródlądowej (ADN), publikowaniem i załączone do ADN do krajowego ogłoszeniem polityki i stosowania
2010. +2.010-szy évi V. Akt V törvény prawo
a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. Hazard w sprawie organizacji 1991-sza évi XXXIV. XXXIV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi IV. Akt IV. törvény prawo
a bányászatról szóló 1993. 1993 r. w sprawie górnictwa. évi XLVIII. XLVIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi III. Akt III. törvény prawo
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. 2007 r. w sprawie niektórych aspektów dotyczących rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich oraz pomocy rybołówstwa i innych środków. évi XVII. Akt XVII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi II. Akt II. törvény prawo
a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. 2004 r. w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego w dolinie Cisy i efektywności publicznych i realizacji programu regionalnego i rozwoju obszarów wiejskich w danym regionie (VTT poprawa). évi LXVII. Ustawa LXVII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2010. +2.010-szy évi I. Akt I törvény prawo
az anyakönyvi eljárásról Procedura urodzenia

 

Dodaj komentarz

Top