Przepisy prawne – 2011

Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései Ustawa zasadnicza Węgier przepisów przejściowych
(2011. december 31.) (31 grudnia 2011 grudzień).
Magyarország Alaptörvénye Fundamental Law Węgier
(2011. április 25.) (25 kwietnia 2011).
2011. 2011th évi CCXI. Rok CCXI. törvény prawo
a családok védelméről Ochrona rodzin
2011. 2011th évi CCX. CCX roku. törvény prawo
az emberiesség elleni bűncselekmények büntetendőségéről és elévülésének kizárásáról, valamint a kommunista diktatúrában elkövetett egyes bűncselekmények üldözéséről büntetendőségéről i Stosowanie przedawnienia i karania niektórych przestępstw popełnianych przez dyktatury komunistycznej zbrodni przeciwko ludzkości
2011. 2011th évi CCIX. Rok CCIX. törvény prawo
a víziközmű-szolgáltatásról usługi wodociągowe
2011. 2011th évi CCVIII. Rok CCVIII. törvény prawo
a Magyar Nemzeti Bankról Magyar Nemzeti Bank
2011. 2011th évi CCVII. Rok CCVII. törvény prawo
egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő további törvénymódosításokról o zmianie niektórych ustaw w celu egzekwowania prawa oraz inne powiązane zmiany prawa
2011. 2011th évi CCVI. Rok CCVI. törvény prawo
a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról Prawo do wolności sumienia i wyznania, a także kościoły, związki wyznaniowe oraz statusu prawnego wspólnot religijnych
2011. 2011th évi CCV. Rok CCV. törvény prawo
az igazságszolgáltatást érintő egyes törvények módosításáról zmiana niektórych przepisów wpływających na wymiar sprawiedliwości
2011. 2011th évi CCIV. Rok CCIV. törvény prawo
a nemzeti felsőoktatásról krajowego szkolnictwa wyższego
2011. 2011th évi CCIII. Rok CCIII. törvény prawo
az országgyűlési képviselők választásáról Wybory parlamentarne
2011. 2011th évi CCII. Rok CCII. törvény prawo
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről Wykorzystanie herbu i flagi Węgier i medale stanu
2011. 2011th évi CCI. Roku CCI. törvény prawo
egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról Zasadniczej zmianie niektórych ustaw związanych
2011. 2011th évi CC. CC Act. törvény prawo
a nemzeti mobil fizetési rendszerről krajowy system płatności mobilnych
2011. 2011th évi CXCIX. Rok CXCIX. törvény prawo
a közszolgálati tisztviselőkről urzędników publicznych
2011. 2011th évi CXCVIII. Rok CXCVIII. törvény prawo
a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról zmianie niektórych ustaw zagospodarowania terenu i planowania przestrzennego związanego
2011. 2011th évi CXCVII. Rok CXCVII. törvény prawo
a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. 1991 r. w sprawie upadłości i likwidacji postępowania. évi XLIX. XLIX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. Ustawa z 2006 r. w sprawie stowarzyszenia biznesowe. évi IV. Akt IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. Prawo, Firma, Rejestracja firmy i Winding sąd na +2.006-cie évi V. Akt V törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes törvények módosításáról Ustawa oraz zmianie niektórych ustaw związanych z nimi
2011. 2011th évi CXCVI. Rok CXCVI. törvény prawo
a nemzeti vagyonról krajowych vagyonról
2011. 2011th évi CXCV. Rok CXCV. törvény prawo
az államháztartásról finanse publiczne
2011. 2011th évi CXCIV. Rok CXCIV. törvény prawo
Magyarország gazdasági stabilitásáról Stabilność gospodarcza Węgier
2011. 2011th évi CXCIII. Rok CXCIII. törvény prawo
a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról Towarzystwa funduszy inwestycyjnych i UCI
2011. 2011th évi CXCII. Rok CXCII. törvény prawo
a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. 2001 r. w sprawie statusu armii węgierskiej i zakontraktowanych żołnierzy zawodowych. évi XCV. Ustawa XCV. törvény és más törvények szolgálati viszonnyal kapcsolatos módosításáról zmieniająca ustawę dotyczącą stosunku usług oraz o zmianie innych ustaw
2011. 2011th évi CXCI. Rok CXCI. törvény prawo
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról Gwarancje i zmianie niektórych ustaw zmianie wydajności pracy
2011. 2011th évi CXC. Rok CXC. törvény prawo
a nemzeti köznevelésről krajowych köznevelésről
2011. 2011th évi CLXXXIX. Rok CLXXXIX. törvény prawo
Magyarország helyi önkormányzatairól Samorządy z Węgier
2011. 2011th évi CLXXXVIII. Rok CLXXXVIII. törvény prawo
Magyarország 2012. Węgry 2012th évi központi költségvetéséről Roczny budżet centralny
2011. 2011th évi CLXXXVII. Rok CLXXXVII. törvény prawo
a szakképzésről Kształcenie i szkolenie zawodowe
2011. 2011th évi CLXXXVI. Rok CLXXXV. törvény prawo
Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről Niektóre instytucje otrzymania Esztergom gminie
2011. 2011th évi CLXXXV. Rok CLXXXV. törvény prawo
a villamos energiáról szóló 2007. 2007 r. w sprawie energii elektrycznej. évi LXXXVI. LXXXVI. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi CLXXXIV. CLXXXIV roku. törvény prawo
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. na usługi profesjonalnych członków sił zbrojnych +1.996-gie évi XLIII. Ustawa XLIII. törvény közszolgálati életpályák összehangolásával összefüggő, valamint egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról Ustawa zmieniająca cywilny koordynacja kariera obsługi powiązanych i niektóre akty pracy
2011. 2011th évi CLXXXIII. Rok CLXXXIII. törvény prawo
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. National Media and Communications Authority 2012th évi egységes költségvetéséről Budżet pojedynczego roku
2011. 2011th évi CLXXXII. Rok CLXXXII. törvény prawo
egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról o zmianie niektórych ustaw energii
2011. 2011th évi CLXXXI. CLXXX roku. törvény prawo
a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról akta sądowe i związane z nimi zasady proceduralne organizacji pozarządowych
2011. 2011th évi CLXXX. CLXXX roku. törvény prawo
a bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról rewizja egzekucji sądowej i innych aktach sądowych dla
2011. 2011th évi CLXXIX. Rok CLXXIX. törvény prawo
a nemzetiségek jogairól Prawa mniejszości
2011. 2011th évi CLXXVIII. Rok CLXXVIII. törvény prawo
a látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról o zmianie niektórych ustaw związanych z wizualnego wsparcia sportów zespołowych
2011. 2011th évi CLXXVII. Rok CLXXVII. törvény prawo
az
egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítéséről, az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendő adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésről
Spełnienie niektórych obowiązków Obrony, administracja wojskowa zadania związane, zarządzanie ewidencji i wojskowych usług danych, które mają być spełnione w celu zapewnienia usług ekonomiczno-finansowych i sektorów obronnych Wskazówka zaświadczenia dotyczące na
2011. 2011th évi CLXXVI. Rok CLXXVI. törvény prawo
az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról o zmianie niektórych ustaw zdrowotnych związanych z opieką
2011. 2011th évi CLXXV. Rok CLXXV. törvény prawo
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról prawa zrzeszania się, non-profit stanu i funkcjonowania oraz wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego
2011. 2011th évi CLXXIV. CLXXIV roku. törvény prawo
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 2004 r. w sprawie ogólnych zasad postępowania administracyjnego i usług. évi CXL. CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról Nowelizacja ustawy oraz niektórych praw pokrewnych, a także zmiana niektórych przepisów odnoszących się do uprawnień ministerialnych urzędowych
2011. 2011th évi CLXXIII. Rok CLXXIII. törvény prawo
a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról zmiana niektórych przepisów odnoszących się do własności intelektualnej
2011. 2011th évi CLXXII. Rok CLXXII. törvény prawo
a sportról szóló 2004. 2004 Sport. évi I. Akt I törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi CLXXI. CLXX roku. törvény prawo
a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. 1995 z krajowych służb bezpieczeństwa. évi CXXV. Rok CXXV. törvény
katonai nemzetbiztonsági szolgálatok összevonásával kapcsolatos módosításáról, valamint az azzal összefüggő további törvénymódosításokról
o zmianie ustawy o łączenie wojskowych służb bezpieczeństwa, i inne powiązane zmiany prawa
2011. 2011th évi CLXX. CLXX roku. törvény prawo
a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról przepis zobowiązań mieszkaniowych na podstawie umowy kredytu spotkać osoby, które nie mogą
2011. 2011th évi CLXIX. Rok CLXIX. törvény prawo
a mozgóképről szóló 2004. w 2004 filmu. évi II. Akt II. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi CLXVIII. Rok CLXVIII. törvény prawo
a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről pogoda i inne naturalne zarządzanie zagrożenia w produkcji rolnej
2011. 2011th évi CLXVII. Rok CLXVII. törvény prawo
a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról emerytury przed osiągnięciem wieku zakończenia dostaw wieku przedemerytalnym i stażu járandóságról
2011. 2011th évi CLXVI. Rok CLXVI. törvény prawo
Magyarország 2012. Węgry 2012th évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról zmiana niektórych aktów stanowiących podstawę budżetu
2011. 2011th évi CLXV. Rok CLXV. törvény prawo
a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól Jednostka straży cywilnej oraz zasady działalności Vigilante
2011. 2011th évi CLXIV. CLXIV roku. törvény prawo
a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról Prokurator Generalny, prokuratura i inne cywilny personel prokuratura i Prokuratorów kariery
2011. 2011th évi CLXIII. Rok CLXIII. törvény prawo
az ügyészségről prokuratura
2011. 2011th évi CLXII. Rok CLXII. törvény prawo
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról status i wynagrodzenie sędziów
2011. 2011th évi CLXI. Rok CLXII. törvény prawo
a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról organizacja i zarządzanie sądami
2011. 2011th évi CLX. CLX roku. törvény prawo
a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. 1993 z Narodowego Funduszu Kultury. évi XXIII. Ustawa XXIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi CLIX. Rok CLIX. törvény prawo
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. 1949 na Konstytucji Republiki Węgierskiej. évi XX. Ustawa XX. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi CLVIII. Rok CLVIII. törvény prawo
az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. ochrony i dobrostanu zwierząt na +1.998-gi évi XXVIII. XXVIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi CLVII. Rok CLVI. törvény prawo
az Európai Hagyományos Fegyveres Erőkről szóló Szerződés és kiegészítő dokumentumai Oroszországi Föderáció viszonylatában való részleges felfüggesztéséről Częściowe zawieszenie w stosunku do Traktatu o Konwencjonalnych Siłach Zbrojnych w europejskich dokumentach uzupełniających i Rosji
2011. 2011th évi CLVI. Rok CLVI. törvény prawo
egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról zmiany przepisów podatkowych i innych powiązanych praw
2011. 2011th évi CLV. Ustawa CLV. törvény prawo
a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról wkład w szkolenia i rozwój wsparcia szkoleniowego
2011. 2011th évi CLIV. CLIV. törvény prawo
a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről Konsolidacja rządu powiatu, instytucji rządowych i poszczególnych powiatowych zakładów opieki zdrowotnej w Gminie otrzymania
2011. 2011th évi CLIII. Rok CLIII. törvény prawo
a szabálysértésekről szóló 1999. 1999 za przestępstwa. évi LXIX. Ustawa LXVII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi CLII. Roku CLI. törvény prawo
a Közép-európai légiforgalmi szolgálatokról (CEATS) szóló Megállapodások felmondásáról rendelkező CEATS Felmondási Megállapodás kihirdetéséről Upowszechnienie CEATS Porozumienia o centrali Europejskich (CEATS ruchu lotniczego) wypowiedzenia Umowy
2011. 2011th évi CLI. Roku CLI. törvény prawo
az Alkotmánybíróságról Trybunał Konstytucyjny
2011. 2011th évi CL. roku w CL. törvény prawo
az egyes büntető vonatkozású törvények módosításáról o zmianie niektórych przepisów prawa karnego związane
2011. 2011th évi CXLIX. Rok CXLVII. törvény prawo
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. 2001 r. w sprawie ochrony dziedzictwa kulturowego. évi LXIV. LXIV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi CXLVIII. Rok CXLVI. törvény prawo
a kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíj mutató korlátozása, valamint az átlátható árazás biztosítása érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról Odsetki od kredytów i ograniczyć całkowity wskaźnik ładowania i zapewnienia przejrzystości w ustalaniu cen na zmianie niektórych ustaw finansowych
2011. 2011th évi CXLVII. Rok CXLVII. törvény prawo
az otthonvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról zmiana niektórych przepisów odnoszących się do środków bezpieczeństwa w domu
2011. 2011th évi CXLVI. Rok CXLV. törvény prawo
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. 1949 na Konstytucji Republiki Węgierskiej. évi XX. Ustawa XX. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi CXLV. Rok CXLV. törvény prawo
a Magyar Köztársaság és a Mexikói Egyesült Államok között, a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Mexikóvárosban, 2011. między Węgrami a Stanami Zjednoczonymi Meksyku, Mexico City, w zakresie unikania opodatkowania dochodów i unikania opodatkowania podwójnego opodatkowania unika 2011. június 24. 24 czerwca napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről ogłoszeniu porozumienia w dniu
2011. 2011th évi CXLIV. CXLIV. törvény prawo
a Magyar Köztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között a jövedelem- és a tőkenyereség-adók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2011. między Węgier i Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Wielkiej Brytanii dochodów i podatku od zysków kapitałowych unikania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania podwójnego opodatkowania, Budapeszt 2011. szeptember 7. 07 września napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről ogłoszeniu porozumienia w dniu
2011. 2011th évi CXLIII. Rok CXLIII. törvény prawo
a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív jegyzőkönyvének kihirdetéséről Protokół fakultatywny do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania z ogłoszeniem
2011. 2011th évi CXLII. Rok cxlii. törvény prawo
az Országos Rádió és Televízió Testület, valamint jogutódja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2010. Komisja National Radio i Telewizja, a także następcą prawnym Krajowego Urzędu ds. Mediów i Komunikacji Mediów Rady 2.010-sze évi költségvetésének végrehajtásáról Realizacja budżetu
2011. 2011th évi CXLI. Rok cxlii. törvény prawo
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. 2010 Krajowego Brutto i Vámhivatalról. évi CXXII. Rok CXXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról Nowelizacja ustawy oraz niektórych innych ustaw
2011. 2011th évi CXL. CXL. törvény prawo
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 1992 r. w sprawie statusu urzędników państwowych. évi XXXIII. XXXIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi CXXXIX. Rok CXXXIX. törvény prawo
a Bernben, 1980. Bern, +1.980-ta május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. z dnia 9 maja zmieniającego Konwencję o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), przyjęty w Wilnie, 1.999-sza június 3-án kelt Jegyzőkönyv E, F és G Függelékeinek kihirdetéséről Protokół z dnia 3 czerwca E, F i G do załączników do promulgacji
2011. 2011th évi CXXXVIII. Rok CXXXVIII. törvény prawo
az EUROFIMA Európai Vasúti Gördülőállomány-finanszírozási Társaság alapításáról szóló Egyezmény és Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről EUROFIMA Europejska Konwencja szynowych Spółce finansowanie zapasów i utworzenie protokołu z ogłoszeniem
2011. 2011th évi CXXXVII. Rok CXXXVII. törvény prawo
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az energiaellátás biztonságának növelése érdekében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről ogłoszeniem umowy o współpracy w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego między Rządem Republiki Węgierskiej a Rządem Republiki Chorwacji
2011. 2011th évi CXXXVI. Rok CXXXVI. törvény prawo
„Civitas Invicta” – Szigetvár, a leghősiesebb városról „Civitas Invicta” – Szigetvár, bohaterskie miasto
2011. 2011th évi CXXXV. Rok CXXXV. törvény prawo
a kereskedelemről szóló 2005. 2005 r. w sprawie handlu. évi CLXIV. CLXIV roku. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi CXXXIV. CXXXII roku. törvény prawo
az uzsorával összefüggő egyes törvények módosításáról zmiana niektórych przepisów odnoszących się do lichwy
2011. 2011th évi CXXXIII. Rok CXXXIII. törvény prawo
a Magyar Köztársaság 2010. Republika Węgierska 2010-ci évi költségvetésének végrehajtásáról Realizacja budżetu
2011. 2011th évi CXXXII. Rok CXXXII. törvény prawo
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról National University of służby cywilnej i publicznej, egzekwowania prawa i wojskowych wyższego
2011. 2011th évi CXXXI. Rok CXXXI. törvény prawo
a bírósági eljárások ésszerű időn belül való befejezésének biztosítása érdekében egyes bírói álláshelyek betöltésének átmeneti szabályairól pewne przepisy przejściowe, aby zapewnić zakończenie postępowania sądowego w rozsądnym czasie wypełniania wakatów sądowe
2011. 2011th évi CXXX. CXXX roku. törvény prawo
az otthonvédelmi intézkedések kiterjesztése kapcsán a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. środków ochronnych w związku z rozszerzeniem w 1996 roku do domu na instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa finansowe. évi CXII. CXII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi CXXIX. Rok CXXIX. törvény prawo
a közbeszerzésekről szóló 2003. 2003 r. w sprawie zamówień publicznych. évi CXXIX. Rok CXXIX. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi CXXVIII. Rok cxxviii. törvény prawo
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról zmieniająca ochrony awarii i związane z pewnymi prawami
2011. 2011th évi CXXVII. CXXVII. törvény prawo
az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió és tagállamai, harmadrészről Izland és negyedrészről a Norvég Királyság közötti légiközlekedési megállapodás alkalmazásáról szóló, egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izland és harmadrészről a Norvég Királyság közötti kiegészítő megállapodás kihirdetéséről Publikacja Umowy dodatkowej, z jednej strony, a Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony, Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, trzeciej, Islandii i czwartej części Norwegii w sprawie stosowania Umowy o transporcie lotniczym między Królestwem, z jednej strony, Unią Europejską i jej państwa członkowskie, Islandię i trzeciej części Królestwa Norwegii
2011. 2011th évi CXXVI. Rok CXXVI. törvény prawo
a távhőszolgáltatásról szóló 2005. 2005 r. w sprawie centralnego ogrzewania. évi XVIII. Ustawa XVIII. törvény és az árak megállapításáról szóló 1990. określające prawa i 1.990-cia ceny évi LXXXVII. Ustawa LXXXVII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi CXXV. Rok CXXV. törvény prawo
az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosításáról zmieniająca stabilności rządu do wspierania niektórych przepisów podatkowych
2011. 2011th évi CXXIV. CXXIV roku. törvény prawo
az államháztartásról szóló 1992. 1992 r. w sprawie finansów publicznych. évi XXXVIII. Ustawa XXXVIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi CXXIII. Związek roku Nr. törvény prawo
az általános forgalmi adóról szóló 2007. od wartości dodanej 2007-te podatkowej évi CXXVII. CXXVII. törvény jogharmonizációs módosításáról és az adó-visszaigénylés különös eljárási szabályairól Ustawa zmieniająca i szczegółowe zasady proceduralne, dotyczące harmonizacji zwrot podatku
2011. 2011th évi CXXII. Rok CXXII. törvény prawo
a központi hitelinformációs rendszerről Centralny System Informacji Kredytowej
2011. 2011th évi CXXI. Rok CXXI. törvény prawo
az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról zmiana niektórych przepisów odnoszących się do ochrony domu
2011. 2011th évi CXX. CXX. törvény prawo
az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió és tagállamai, harmadrészről Izland és negyedrészről a Norvég Királyság közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről ogłaszanie umowy umowa w sprawie transportu lotniczego między Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony, Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, Islandia, trzeci i czwarty części Królestwa Norwegii
2011. 2011th évi CXIX. Rok CXIX. törvény prawo
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről upowszea href±=”http://translate.googleusercontent.com/translate_c±?depth=1chnienie Porozumienia w sprawie współpracy między Rządem Republiki Węgierskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wspólnej granicy państwowej przejściach rurociągów węglowodorów, budowy, eksploatacji, konserwacji, rekonstrukcji i odzyskiwanie związane winy
2011. 2011th évi CXVIII. Rok CXVI. törvény prawo
a Magyar Köztársaság és Mongólia között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről, valamint a 29/1974. Mongolia i Republiki Węgierskiej oraz Konwencji o zabezpieczeniu społecznym z dnia promulgacji, oraz 29 / 1.974-sza (VII. 10.) MT rendelet által kihirdetett, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mongol Népköztársaság Kormánya között az 1972.
Między ogłoszone przez (lipiec 10) MT, węgierskiego Rzeczypospolitej
Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej +1.972-ty Mongolska
évi december hó 20. 20 grudnia roku napján Budapesten aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény megszüntetéséről rozwiązania umowy o współpracy podpisanej w Budapeszcie w dniu zdrowia
2011. 2011th évi CXVII. Rok CXVII. törvény prawo
a Magyar Köztársaság és Ausztrália között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről między Węgrami i ogłoszenia Australia Konwencji o zabezpieczeniu społecznym
2011. 2011th évi CXVI. Ustawa CXVII. törvény prawo
a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. 2011 r. w sprawie pożyczek zagranicznych walut cena montażu i wymuszonej sprzedaży nieruchomości mieszkalnych w porządku. évi LXXV. LXXV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi CXV. Rok CXV. törvény prawo
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásának és felszámolásának különleges szabályairól és az azzal összefüggő törvénymódosításokról Szczególne zasady i związane z nimi zmiany legislacyjnej upadłość i likwidacja wybitne znaczenie dla podmiotów gospodarki narodowej
2011. 2011th évi CXIV. CXIV roku. törvény prawo
a Magyar Köztársaság 2011. Republika Węgierska 2011th évi költségvetéséről szóló 2010. 2010 r. w sprawie rocznego budżetu. évi CLXIX. Rok CLXIX. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi CXIII. CXII. törvény prawo
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről Obrony Narodowej i Sił Unity Obrony Węgier, a także specjalny system prawny może być wprowadzone środki
2011. 2011th évi CXII. CXII. törvény prawo
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról Prawo do samostanowienia i wolności informacji
2011. 2011th évi CXI. Ustawa CXI. törvény prawo
az alapvető jogok biztosáról Praw Podstawowych
2011. 2011th évi CX. Ustawa CX. törvény prawo
a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról Status i wynagrodzenie prezesa
2011. 2011th évi CIX. Roku CIX. törvény prawo
a Magyar Művészeti Akadémiáról Hungarian Academy of Arts
2011. 2011th évi CVIII. CVI. törvény prawo
a közbeszerzésekről Zamówienia publiczne
2011. 2011th évi CVII. Ustawa CVII. törvény prawo
egyes elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosításáról zmieniająca niektóre laws temat łączności elektronicznej
2011. 2011th évi CVI. Rok CVI. törvény prawo
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról közfoglalkoztatásról i poprawki dotyczące zatrudnienia w sektorze publicznym i innych ustaw
2011. 2011th évi CV. roku w CV. törvény prawo
egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról zmieniające prawo pracy i inne przedmioty pokrewne zmian legislacyjnych
2011. 2011th évi CIV. Ustawa WKS. törvény prawo
a sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról zmianie niektórych ustaw niezbędnych do zwalczania zjawiska sporthuliganizmus
2011. 2011th évi CIII. Rok CIII. törvény prawo
a népegészségügyi termékadóról Produkt zdrowia publicznego podatkowa
2011. 2011th évi CII. CII. törvény prawo
a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról Firma regulowany na nieruchomości inwestycyjne
2011. 2011th évi CI. Cl roku. törvény prawo
egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról Teren aktów zmieniających
2011. 2011th évi C. Nr C törvény prawo
a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról Prawo do wolności sumienia i wyznania, a także kościoły, związki wyznaniowe oraz statusu prawnego wspólnot religijnych
2011. 2011th évi XCIX. Rok XCIX. törvény prawo
az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról o zmianie niektórych ustaw w celu zachęcenia wzrost nisko opłacanych pracowników płace
2011. 2011th évi XCVIII. Rok XCVIII. törvény prawo
egyes választási törvények módosításáról zmiany ordynacji wyborczej
2011. 2011th évi XCVII. Rok XCVII. törvény prawo
az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás kihirdetéséről ogłoszeniem o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei
2011. 2011th évi XCVI. Rok XCVI. törvény prawo
egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról Akty zmieniające niektóre gospodarcze
2011. 2011th évi XCV. Ustawa XCV. törvény prawo
egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú törvények módosításáról o zmianie niektórych ustaw rolnych i ochrony środowiska
2011. 2011th évi XCIV. Rok XCIV. törvény prawo
egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. 2009 r. w sprawie zbierania i sprzedaży niektórych metali towarzyszących zwalczaniu nadużyć. évi LXI. Rok LXI. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi XCIII. XCIII. törvény prawo
a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról Krajowe rady społeczno-gospodarcze
2011. 2011th évi XCII. XCIII. törvény prawo
a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. 1999 r. w sprawie ruchu drogowego zalogować. évi LXXXIV. Ustawa LXXXIV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi XCI. Rok XCI. törvény prawo
az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról zmianie niektórych ustaw w dziedzinie transportu
2011. 2011th évi XC. Ustawa XC. törvény prawo
a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásával összefüggő egyes törvények módosításáról zmianie niektórych ustaw lokalnego długu publicznego procesu rozliczenia związane z
2011. 2011th évi LXXXIX. Ustawa LXXXIX. törvény prawo
az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintő egyéb törvények módosításáról zmiana niektórych przepisów proceduralnych i innych mających wpływ na wymiar sprawiedliwości
2011. 2011th évi LXXXVIII. LXXXVIII. törvény prawo
a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. na obszarze Aglomeracji Planu Zarządzania 2.005-gie Budapeszt évi LXIV. LXIV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi LXXXVII. Ustawa LXXXVII. törvény prawo
az atomenergiáról szóló 1996. na energii jądrowej 1996-szy évi CXVI. Ustawa CXVII. törvény, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. Ustawa i uzbrojona jednostka ochroniarz, Charakter nadzoru pola i stałe, aż prawidłowo 1997-gi évi CLIX. Rok CLIX. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi LXXXVI. LXXXVI. törvény prawo
az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. promocja zatrudnienia i szczegółowych zasad dotyczących sztuk widowiskowych organizacji 2008. évi XCIX. Rok XCIX. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi LXXXV. Ustawa LXXXV. törvény prawo
a környezetvédelmi termékdíjról Produkt opłata środowiska
2011. 2011th évi LXXXIV. Ustawa LXXXIV. törvény prawo
a Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2011. między Węgrami a Republiką Federalną Niemiec w zakresie dochodów i unikania opodatkowania majątku i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania podwójnego opodatkowania, Budapeszt 2011. február 28. 28 lutego napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről ogłoszeniu porozumienia w dniu
2011. 2011th évi LXXXIII. Ustawa LXXXI. törvény prawo
a Magyar Köztársaság és a Dán Királyság között, a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2011. Republiki Węgierskiej i Królestwo Danii, pole unikania opodatkowania dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania podwójnego opodatkowania w Budapeszcie, 2011. április 27. 27 kwietnia napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről ogłoszeniu porozumienia w dniu
2011. 2011th évi LXXXII. Ustawa lxxxii. törvény prawo
a sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról zmianie niektórych ustaw w celu wsparcia związane ze sportem
2011. 2011th évi LXXXI. LXXXI. törvény prawo
az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról o zmianie niektórych ustaw zdrowotnych związanych z opieką
2011. 2011th évi LXXX. Ustawa LXXX. törvény prawo
a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. zmieniająca Konwencję o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) przyjęty w Wilnie, +1.999-szy június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke 2011. Załącznik do protokołu z dnia 3 czerwca C 2011th évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről Tekst ustawy zmian zawartych i uzupełnień do promulgacji skonsolidowane
2011. 2011th évi LXXIX. LXXIX. törvény prawo
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete 2011. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego towarów niebezpiecznych transportem drogowym (ADR) „A” i „B” załącznika 2011th évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről Tekst ustawy ze zmianami i uzupełnieniami ogłoszeniem skonsolidowane
2011. 2011th évi LXXVIII. LXXVIII. törvény prawo
a Genfben, 2000. w Genewie 2000-gi május 26. 26 maja napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról wydane na załączonym Porozumienia Europejskiego w sprawie niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi (ADN) i ogłaszaniu rozporządzeń w sprawie stosowania krajowych
2011. 2011th évi LXXVII. LXXVII. törvény prawo
a világörökségről Światowe dziedzictwo
2011. 2011th évi LXXVI. LXXVI. törvény prawo
a lakásszövetkezetekről szóló 2004. 2004 spółdzielni mieszkaniowych. évi CXV. Rok CXV. törvény, valamint a társasházakról szóló 2003. Ustawa, 2003, jak również na korporacyjnych kościołów. évi CXXXIII. Rok CXXXIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi LXXV. LXXV. törvény prawo
a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről spłata pożyczki w walucie zagranicznej ustalania stopy i przymusowa sprzedaż nieruchomości mieszkalnych w kolejności
2011. 2011th évi LXXIV. Ustawa LXXIV. törvény prawo
a közoktatásról szóló 1993. 1993 r. w sprawie edukacji publicznej. évi LXXIX. LXXIX. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi LXXIII. Ustawa LXXIII. törvény prawo
a Rendőrségről szóló 1994. Policja na 1.994-gi évi XXXIV. XXXIV. törvény, a szabálysértésekről szóló 1999. Ustawa z 1999 r. odnosząca się do przestępstwa. évi LXIX. Ustawa LXVII. törvény, a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. Ustawa z 2000 r. odnoszącą się do transportu drogowego historia punktów systemu. évi CXXVIII. Rok cxxviii. törvény, valamint a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. Ustawa z 2005 r. oraz do ochrony osób i mienia, a także zasad prywatnej firmy detektywistycznej. évi CXXXIII. Rok CXXXIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi LXXII. Ustawa LXXII. törvény prawo
egyes jogállási törvényeknek az Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról Podstawowa ustawa w sprawie zmiany niektórych ustaw status prawny
2011. 2011th évi LXXI. Ustawa LXXI. törvény prawo
a közbeszerzésekről szóló 2003. 2003 r. w sprawie zamówień publicznych. évi CXXIX. Rok CXXIX. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi LXX. LXX roku. törvény prawo
egyes természetvédelmi és agrártárgyú törvények módosításáról zmieniające niektóre prawa zachowania i agrártárgyú
2011. 2011th évi LXIX. Ustawa LXVII. törvény prawo
egyes törvényeknek a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának szabályaival összefüggő módosításáról zmiany przepisów dotyczących rejestrów publicznych przepisów w niektórych krajowych danych lub przetwarzania danych
2011. 2011th évi LXVIII. Ustawa LXVIII. törvény prawo
a Magyar Köztársaság 2011. Republika Węgierska 2011th évi költségvetéséről szóló 2010. 2010 r. w sprawie rocznego budżetu. évi CLXIX. Rok CLXIX. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi LXVII. Ustawa LXVII. törvény prawo
a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról transgraniczne świadczenie kwestiach mieszkaniowych zadań organów centralnych
2011. 2011th évi LXVI. Ustawa LXVI. törvény prawo
az Állami Számvevőszékről Urząd Kontroli
2011. 2011th évi LXV. LXV. törvény prawo
a Közép-európai Funkcionális Légtérblokk létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről upowszechnienie Porozumienia o środkowoeuropejskim funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej ustanawiającego
2011. 2011th évi LXIV. LXIV. törvény prawo
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. 1995 r. o podatku dochodowym. évi CXVII. Rok CXVII. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. Ustawa z 1992 r., jak i finansów publicznych. évi XXXVIII. Ustawa XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. zmieniająca ustawę z 2006 r. oraz niektóre związane z nimi akty prawne. évi LXV. LXV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi LXIII. LXIII. törvény prawo
a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. 1978 kk. évi IV. Akt IV. törvény és egyes törvények pénzügyi bűncselekményekkel összefüggő módosításáról przestępstwa finansowe związane z niektórych ustaw oraz o zmianie ustawy
2011. 2011th évi LXII. Ustawa LXII. törvény prawo
az Alkotmánybíróságról szóló 1989. na Trybunale Konstytucyjnym +1.989-gie évi XXXII. Ustawa XXXII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi LXI. Rok LXI. törvény prawo
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. 1949 na Konstytucji Republiki Węgierskiej. évi XX. Ustawa XX. törvénynek az Alaptörvénnyel összefüggő egyes átmeneti rendelkezések megalkotása érdekében szükséges módosításáról niezbędne zmiany w prawie w celu stworzenia pewne przepisy przejściowe odnoszące się do ustawy zasadniczej
2011. 2011th évi LX. Ustawa LX. törvény prawo
a mozgóképről szóló 2004. w 2004 filmu. évi II. Akt II. törvény, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. Ustawa z 1997 r. i instytucji muzealnych, usługi biblioteczne i edukacji publicznej. évi CXL. CXL. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi LIX. Ustawa LIX. törvény prawo
az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. Wynagrodzenia członków parlamentu 1990-gi évi LVI. Ustawa LVI. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi LVIII. Ustawa LVIII. törvény prawo
a Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alapot létrehozó Megállapodás kihirdetéséről Publikacja Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa Porozumienia ustanawiającego
2011. 2011th évi LVII. LVII. törvény prawo
az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos törvénymódosításokról Przystąpienie dotyczących Funduszu w odniesieniu do świadczeń lub składek stracone długu i wdrażania ustawy w sprawie zmian w Funduszu przez
2011. 2011th évi LVI. Ustawa LVI. törvény prawo
a Délkelet-európai Rendészeti Központról szóló, Bukarestben, 2009. na południowo-wschodnim panelu europejskiej ścigania, Bukareszt, 2009. december 9-én létrejött Egyezmény, valamint a Délkelet-európai Rendészeti Központ kiváltságairól és mentességeiről szóló, Bukarestben, 2010. 09 grudnia od ich zgody, a także Europy Południowo Przywileje organów ścigania Center i immunitetów Bukareszt, 2010. november 24-én létrejött Jegyzőkönyv kihirdetéséről 24 listopada zapowiedź umowy protokół
2011. 2011th évi LV. Ustawa LV. törvény prawo
az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. realizacja nałożonych przez aktywa finansowe Unii Europejskiej i środków ograniczających, w 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z tym. évi CLXXX. CLXXX roku. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi LIV. Ustawa LIV. törvény prawo
a sportról szóló 2004. 2004 Sport. évi I. Akt I törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi LIII. LIII. törvény prawo
a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. 2004 gmin micro-regionalnych stowarzyszeń. évi CVII. Ustawa CVII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi LII. Rok LII. törvény prawo
a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. 2010 r. w sprawie statusu urzędników państwowych. évi LVIII. Ustawa LVIII. törvény módosításáról, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. zmieniające Act, 1992 i status urzędników państwowych. évi XXIII. Ustawa XXIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi LI. LI Act. törvény prawo
az állami vagyonról szóló 2007. 2007 r. w sprawie majątku państwowego. évi CVI. Rok CVI. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi L. Roczne L. törvény prawo
a közterület rendjének fenntartása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról zmianie niektórych ustaw niezbędnych do utrzymania porządku w miejscach publicznych
2011. 2011th évi XLIX. XLIX. törvény prawo
az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. 1982 r. w sprawie rejestrów, procedur małżeństwa i névviselésről. évi 17. 17 lat törvényerejű rendelet és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. Dekret z 2010 i proces narodzin. évi I. Akt I törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi XLVIII. XLVIII. törvény prawo
az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 2000. ONZ w Palermo, +2.000-gie december 14-én létrejött, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni Egyezménynek a tűzfegyverek, azok részei és alkatrészei, valamint a lőszerek tiltott előállítása és kereskedelme elleni fellépésről szóló, 2001. 14 grudnia ustalono, Konwencji przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej broni działania, ich części i komponentów oraz amunicji, w sprawie nielegalnej produkcji i handlu, 2001 th május 31-én elfogadott Jegyzőkönyve kihirdetéséről Protokół przyjęty w dniu 31 maja o ogłoszeniu
2011. 2011th évi XLVII. Ustawa XLVII. törvény prawo
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 2007 r. w sprawie pomocy przyznanej ze środków publicznych przejrzyste. évi CLXXXI. CLXXX roku. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi XLVI. Ustawa XLVI. törvény prawo
az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. 2010 r. w sprawie realizacji niektórych ustaw gospodarczych i finansowych lub zmiany. évi XC. Ustawa XC. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi XLV. Ustawa XLV. törvény prawo
a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny 1.992-sze évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Alapokmányának és Egyezményének az 1994. Charter podpisał konwencji genewskiej i Pełnomocny Nadzwyczajnego Walnego 1.994-cia évi kiotói, az 1998. Roczne Kyoto, +1.998-cia évi minneapolisi, a 2002. Roczne Minneapolis, 2.002-sza évi marrakesh-i és a 2006. Marrakesh lat i 2006-sza évi antalyai Meghatalmazotti Értekezleteken történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kihirdetéséről, valamint a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. Publikacja skonsolidowanego Pełnomocnika rocznego Antalya W spotkaniach z poprawkami, jak również Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny 1.992-sze évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről Delegaci podpisała protokołu fakultatywnego do genewskich nadzwyczajnych posiedzeniach ogłoszeniem
2011. 2011th évi XLIV. Ustawa XLIV. törvény prawo
a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR), 2003. Umowy europejskiej dotyczącej załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (prace ERTA), 2003-ta május 27. 27 maja napján kelt negyedik módosításának, a 2005. wydane na czwartej zmiany, +2.005-gie június 24. 24 czerwca napján kelt ötödik módosításának, valamint a 2009. wydawane piątego poprawki, jak również na rok 2009. március 20-án kelt hatodik módosításának kihirdetéséről Szósta Poprawka z 20 marca zapowiedź
2011. 2011th évi XLIII. Ustawa XLIII. törvény prawo
a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvények módosításáról o zmianie niektórych aktów swobodnego wyboru funduszu emerytalnego prowadzenie
2011. 2011th évi XLII. Ustawa XLII. törvény prawo
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttműködési Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről Umowa o partnerstwie ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kirgistanu oraz umowa o współpracy i jej protokołów z ogłoszeniem
2011. 2011th évi XLI. Ustawa XLI. törvény prawo
a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. 1999 r. w sprawie niektórych warunków ochrony osób niepalących i konsumpcji tytoniu, dystrybucji. évi XLII. Ustawa XLII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi XL. No XL. törvény prawo
a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. 1978 kk. évi IV. Akt IV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi XXXIX. Ustawa XXXIX. törvény prawo
a Magyar Köztársaság és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, légimarsallok alkalmazásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről upowszechnienie Umowy między Republiką Węgierską i Stanów Zjednoczonych w sprawie wykorzystania szeryfów powietrznych
2011. 2011th évi XXXVIII. Ustawa XXXVIII. törvény prawo
a jogalkotásról szóló 2010. 2010 r. w sprawie przepisów. évi CXXX. CXXX roku. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi XXXVII. XXXVII. törvény prawo
a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben történő kihirdetéséről w jednej strukturze, ogłaszanie zmian i uzupełnień do Umowy w sprawie międzynarodowego przewozu towarów kolejami (SMGS) i załącznikach
2011. 2011th évi XXXVI. XXXV. törvény prawo
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létesítéséről National University of służby cywilnej, z
2011. 2011th évi XXXV. XXXV. törvény prawo
az általános forgalmi adóról szóló 2007. od wartości dodanej 2007-te podatkowej évi CXXVII. CXXVII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi XXXIV. XXXIV. törvény prawo
a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről zamieszkałych na terytorium Republiki Węgierskiej, celem usługi zagranicznych sił zbrojnych i międzynarodowych dowództw wojskowych i pole personalnego skonfigurowania nagrania Republiki Węgierskiej, a niektóre przepisy dotyczące statusu prawnego
2011. 2011th évi XXXIII. XXXIII. törvény prawo
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. 2004 w sprawie małych i średnich przedsiębiorstw, wsparcia rozwoju. évi XXXIV. XXXIV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi XXXII. Ustawa XXXII. törvény prawo
a Magyar Köztársaság 2011. Republika Węgierska 2011th évi költségvetéséről szóló 2010. 2010 r. w sprawie rocznego budżetu. évi CLXIX. Rok CLXIX. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi XXXI. Ustawa XXXI. törvény prawo
az államháztartásról szóló 1992. 1992 r. w sprawie finansów publicznych. évi XXXVIII. Ustawa XXXVIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi XXX. XXX Act. törvény prawo
egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról o zmianie niektórych ustaw w służbie publicznej
2011. 2011th évi XXIX. Prawo XXIX. törvény prawo
az energetikai tárgyú törvények módosításáról zmiany ustaw Energy
2011. 2011th évi XXVIII. XXVIII. törvény prawo
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita Királyság közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről Z jednej strony, zapowiedź Eurośródziemnomorskiego między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim
2011. 2011th évi XXVII. Ustawa XXVII. törvény prawo
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a kötelező kőolaj- és kőolajtermék készletek kölcsönös tárolásáról szóló megállapodás kihirdetéséről Umowa między Rządem Republiki Węgierskiej a Rządem Republiki Chorwacji ogłoszeniu porozumienia w sprawie wzajemnego magazynowania minimalnych zapasów ropy naftowej i produktów ropopochodnych
2011. 2011th évi XXVI. XXVI. törvény prawo
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Tádzsik Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Bolgár Köztársaságnak és Romániának a partnerségi és együttműködési megállapodáshoz történő csatlakozásának figyelembevételéről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu w sprawie ustanowienia umowy o partnerstwie i współpracy z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do uwzględnienia ogłaszaniu
2011. 2011th évi XXV. XXV. törvény prawo
a Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémia nemzetközi szervezetként való létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről ogłoszeniu porozumienia w sprawie powołania Międzynarodowej Akademii Antykorupcyjnej jako organizacji międzynarodowej
2011. 2011th évi XXIV. Ustawa XXIV. törvény prawo
az Európai Rendőrségi Hivatallal, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységgel, a lőfegyverrel és a pirotechnikával kapcsolatos törvények jogharmonizációs célú módosításáról zmieniająca Europejski Urząd Policji, ochrony osób i mienia, jak również prywatną działalność detektywistyczną, przepisy odnoszące się do broni palnej i rozwoju pirotechniki legislacyjnych
2011. 2011th évi XXIII. Ustawa XXIII. törvény prawo
az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. Chambers o pracy zawodowej w 2006-sza zdrowia évi XCVII. Rok XCVII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi XXII. Ustawa XXII. törvény prawo
egyes törvényeknek a vízkárelhárítás hatékonyabbá tételével összefüggő módosításáról bardziej wydajne zalania związane ze zmianą przepisów ustawowych
2011. 2011th évi XXI. Ustawa XXI. törvény prawo
a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa technicznego i straży pożarnej na 1.996-sze évi XXXI. Ustawa XXXI. törvény, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. Prawo i kształtowaniu środowiska architektonicznego i ochrony 1.997-cia évi LXXVIII. LXXVIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi XX. Ustawa XX. törvény prawo
az államhatárról szóló 2007. 2007 na granicy państwowej. évi LXXXIX. Ustawa LXXXIX. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi XIX. XIX. törvény prawo
a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. 2010 r. w sprawie wolności prasy oraz podstawowych zasad treści medialnych. évi CIV. Ustawa WKS. törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. Prawo i Media Services, a w 2010 roku na tömegkommunikációról. évi CLXXXV. Rok CLXXXV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi XVIII. Ustawa XVIII. törvény prawo
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. 1994 r. w sprawie egzekucji sądowej. évi LIII. LIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi XVII. Akt XVII. törvény prawo
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatár mentén lévő szénhidrogén-előfordulások közös kutatásáról és kitermeléséről szóló Megállapodás kihirdetéséről ogłoszeniem umowy o zdarzeniach węglowodorowych w Rządzie Republiki Węgierskiej a Rządem Republiki Chorwacji wzdłuż wspólnej granicy eksploracji i eksploatacji stawów
2011. 2011th évi XVI. Ustawa XVI. törvény prawo
a 2006 őszi tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáról wyroki za 2006 upadku środków związanych z zamieszek
2011. 2011th évi XV. Ustawa XV. törvény prawo
az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti euro-mediterrán megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyv kihirdetéséről Umowa między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezji Układu śródziemnomorskiego, a także ich rozpowszechniania protokołu do
2011. 2011th évi XIV. Akt XIV. törvény prawo
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. 1992 r. w sprawie osobistych danych obywatelskich oraz adres przechowywania dokumentacji. évi LXVI. Ustawa LXVI. törvény, a magyar állampolgárságról szóló 1993. 1993 Ustawa o obywatelstwo węgierskie. évi LV. Ustawa LV. törvény és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. Ustawa z 2010 i proces narodzin. évi I. Akt I törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2011. 2011th évi XIII. Ustawa XIII. törvény prawo
a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alappal, valamint a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő törvények módosításáról zmian ustawowych reformy emerytalnej i Funduszu redukcji długu i OFE związane z wyborów
2011. 2011th évi XII. Akt II. törvény prawo
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló Euro-mediterrán Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt módosítások kihirdetéséről ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Jordanii utworzenia euro-śródziemnomorskiej umowy i ich rozpowszechniania w nim poprawek
2011. 2011th évi XI. Ustawa XI. törvény prawo
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttműködési Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről Umowa o partnerstwie ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu i umowa o współpracy i jej protokołów z ogłoszeniem
2011. 2011th évi X. Ustawa X törvény prawo
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Örmény Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttműködési Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről Umowa o partnerstwie ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, a umowa o współpracy i jej protokołów z ogłoszeniem
2011. 2011th évi IX. Nr IX. törvény prawo
az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről Zawarcie umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Stanów Zjednoczonych Meksyku oraz koordynacji politycznej i współpracy i protokołów do niej załączonych, ogłaszaniu
2011. 2011th évi VIII. Ustawa VIII. törvény prawo
az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti kereskedelemről és együttműködésről szóló Keretmegállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyv kihirdetéséről Zawarcie umowy ramowej o handlu i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei oraz ogłoszeniu protokołu do
2011. 2011th évi VII. Akt VII. törvény prawo
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti Keretmegállapodás kihirdetéséről
2011. 2011th évi VI. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttműködési Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
2011. 2011th évi V. törvény
az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Indonéz Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről
2011. 2011th évi IV. törvény
az Európai Unió és tagállamai, valamint Grúzia közötti közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről
2011. 2011th évi III. Akt III. törvény
a Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között a bűnözés megelőzésében és leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2011. 2011th évi II. Akt II. törvény
az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló, Varsóban, 2005. május 16-án kelt Egyezménye kihirdetéséről
2011. 2011th évi I. Akt I törvény
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról

 

Dodaj komentarz

Top