Przepisy prawne – 2012

Magyarország Alaptörvényének harmadik módosítása Trzecia poprawka do ustawy zasadniczej Węgier
(2012. december 21.) (21 grudnia 2012 roku.)
Magyarország Alaptörvényének második módosítása Druga poprawka do ustawy zasadniczej Węgier
(2012. november 9.) (09 listopada 2012).
Magyarország Alaptörvényének első módosítása Pierwsza poprawka do ustawy zasadniczej Węgier
(2012. június 18.) (Czerwiec 2012th 18)
2012. 2012th évi CCXXIII. Rok CCXXIII. törvény prawo
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. z Kodeksu Karnego 2012th évi C. Nr C törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról przepisy przejściowe oraz o zmianie niektórych ustaw związanych z wejściem w życie ustawy
2012. 2012th évi CCXXII. Rok CCXXII. törvény prawo
az
Európai Uniónak a Tanács keretében ülésező tagállamai között az Európai
Unió érdekében kicserélt minősített adatok védelméről szóló
Megállapodás kihirdetéséről
między państwami członkowskimi UE,
zebranych w ogłoszeniu Rady Porozumienia o ochronie informacji
niejawnych wymienianych Unii Europejskiej
2012. 2012th évi CCXXI. Rok CCXXI. törvény prawo
a
Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítése
érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb kulturális
tárgyú törvények módosításáról
konieczne zmiany w celu
wzmocnienia roli strategicznego kulturze Węgierskiej Akademii Sztuki
zmian legislacyjnych i innych aktów kulturalnych
2012. 2012th évi CCXX. CCXX roku. törvény prawo
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. 2007 r. w sprawie wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich. évi II. Akt II. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi CCXIX. Rok CCXIX. törvény prawo
a hegyközségekről Wioska na wzgórzu
2012. 2012th évi CCXVIII. Rok CCXVIII. törvény prawo
a földgáz biztonsági készletezéssel összefüggésben egyes törvények módosításáról zmianie niektórych ustaw w związku z bezpieczeństwem zapasów gazu ziemnego
2012. 2012th évi CCXVII. Rok CCXVII. törvény prawo
az
üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az
erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről
Wspólnota emisji gazów cieplarnianych system handlu i wspólnych starań decyzja, realizacja udziału
2012. 2012th évi CCXVI. Rok CCXVI. törvény prawo
egyes foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról zmieniająca Magyary Program Uproszczenie i innych związanych celów, z zastrzeżeniem indywidualnego prawa pracy
2012. 2012th évi CCXV. Rok CCXV. törvény prawo
az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról zmianie niektórych ustaw w zakresie kształcenia zawodowego i dorosłych
2012. 2012th évi CCXIV. CCXIV roku. törvény prawo
egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról zmieniającą niektóre ustawy usługi są związane z
2012. 2012th évi CCXIII. Rok CCXIII. törvény prawo
az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról zmianie niektórych ustaw w dziedzinie rolnictwa
2012. 2012th évi CCXII. Rok CCXII. törvény prawo
az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról o zmianie niektórych ustaw zdrowotnych związanych z opieką
2012. 2012th évi CCXI. Rok CCXI. törvény prawo
egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról zmianie niektórych ustaw o Sprawiedliwości
2012. 2012th évi CCX. CCX roku. törvény prawo
a
fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények,
valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004.
związane z funkcjonowaniem stolicy i
prawa powiatowych urzędach państwowych, a w 2004 r. w sprawie ogólnych
zasad postępowania administracyjnego i usług.
évi CXL. CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról Nowelizacja ustawy oraz niektórych innych ustaw
2012. 2012th évi CCIX. Rok CCIX. törvény prawo
egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az önkormányzatokkal összefüggő módosításáról pewne prawa Zgromadzenia Państwowego, zmieniająca związane samorząd
2012. 2012th évi CCVIII. Rok CCVIII. törvény prawo
egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról zmieniająca niektóre przepisy ustawy budżetowej państwa poprzez stworzenie powiązanych i innych celów
2012. 2012th évi CCVII. Rok CCVII. törvény prawo
egyes törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal és a területfejlesztéssel összefüggő módosításáról Magyary uproszczenie programu i zmiany niektórych przepisów odnoszących się do gruntów pod zabudowę
2012. 2012th évi CCVI. Rok CCVI. törvény prawo
Magyarország
Kormánya, Ukrajna Miniszteri Kabinetje és az Oroszországi Föderáció
Kormánya között a Magyarország és az Oroszországi Föderáció között
Ukrajna területén keresztül történő nukleárisanyag-szállításról szóló
megállapodás kihirdetéséről
Między rządem Węgier, Gabinetem
Ministrów Ukrainy a Rządem Federacji Rosyjskiej o ogłoszeniu
porozumienia między Węgrami a Federacją Rosyjską przez terytorium
Ukrainy istotnych przemieszczeń jądrowych
2012. 2012th évi CCV. Rok CCV. törvény prawo
a honvédek jogállásáról Stan żołnierzy
2012. 2012th évi CCIV. Rok CCIV. törvény prawo
Magyarország 2013. Węgry 2013th évi központi költségvetéséről Roczny budżet centralny
2012. 2012th évi CCIII. Rok CCIII. törvény prawo
a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. 2012 dla młodzieży dymu zwalczaniu oraz kiskereskedelméről tytoniu. évi CXXXIV. CXXXII roku. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi CCII. Rok CCII. törvény prawo
a
budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Budapesti
Olimpiai Központ integrált rekonstrukciója program megvalósításával
összefüggő egyes törvények módosításáról
zmieniające Istvánmező
program rehabilitacji Budapeszt, zwłaszcza niektóre prawa zintegrowane
rekonstrukcja Olympic Center Budapeszt realizacji programu związanego
2012. 2012th évi CCI. Roku CCI. törvény prawo
az atomenergiáról szóló 1996. na energii jądrowej 1996-szy évi CXVI. Ustawa CXVII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi CC. CC Act. törvény prawo
a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. 2010 r. w sprawie Funduszu Bethlen. évi CLXXXII. Rok CLXXXII. törvény és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Ustawa o zmianie niektórych ustaw i związanych z nimi
2012. 2012th évi CXCIX. Rok CXCIX. törvény prawo
a mozgóképről szóló 2004. w 2004 filmu. évi II. Akt II. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi CXCVIII. Rok CXCVIII. törvény prawo
a vízgazdálkodásról szóló 1995. 1995 r. w sprawie gospodarki wodnej. évi LVII. LVII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi CXCVII. Rok CXCVII. törvény prawo
a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. 1991 r. w sprawie upadłości i likwidacji postępowania. évi XLIX. XLIX. törvény és a Bérgarancia Alapról szóló 1994. Prawo i Fundusz gwarancji płac dla 1.994-gi évi LXVI. Ustawa LXVI. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi CXCVI. Rok CXCVI. törvény prawo
a Magyarország 2013. Węgry w 2013th évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról zmiana niektórych aktów stanowiących podstawę budżetu centralnego
2012. 2012th évi CXCV. Rok CXCV. törvény prawo
a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2012. Porozumienie w sprawie międzynarodowego przewozu towarów kolejami (SMGS) i jej załączników 2012th évi módosításának kihirdetéséről ogłoszeniem ustawy poprawki
2012. 2012th évi CXCIV. Rok CXCIV. törvény prawo
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. National Media and Communications Authority 2013th évi egységes költségvetéséről Budżet pojedynczego roku
2012. 2012th évi CXCIII. Rok CXCIII. törvény prawo
az
Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a
közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről

między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką
Mołdowy, ogłoszeniu porozumienia w sprawie utworzenia wspólnej
przestrzeni lotniczej
2012. 2012th évi CXCII. Rok CXCII. törvény prawo
egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról
zmianie niektórych ustaw oraz przejmowania przez państwo niektórych
usług specjalistycznych usług socjalnych i instytucje ochrony dzieci
2012. 2012th évi CXCI. Rok CXCI. törvény prawo
a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról o zmianie niektórych ustaw związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego
2012. 2012th évi CXC. Rok CXC. törvény prawo
egyes
ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásáról, valamint
önkormányzatokat érintő egyes törvények módosításáról
zmieniająca prawdziwych Metropolita rząd za przeniesienie niektórych ustaw dotyczących samorządów lokalnych i
2012. 2012th évi CLXXXIX. Rok CLXXXIX. törvény prawo
egyes törvényeknek a kormányzati ellenőrzéssel összefüggő módosításáról kontrola rządu o zmianie niektórych ustaw związanych z
2012. 2012th évi CLXXXVIII. Rok CLXXXVIII. törvény prawo
a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről utrzymanie niektórych państwowych prowadzonych przez rząd instytucji oświatowych wykonywania funkcji publicznych konto
2012. 2012th évi CLXXXVII. Rok CLXXXVII. törvény prawo
a Magyarország 2012. Węgry w 2012th évi központi költségvetéséről szóló 2011. 2011 Ustawa o budżecie państwa. évi CLXXXVIII. Rok CLXXXVIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi CLXXXVI. Rok CLXXXV. törvény prawo
egyes törvényeknek a pénzügyi jogok biztosával összefüggő módosításáról Prawo finansowe o zmianie niektórych ustaw związanych z
2012. 2012th évi CLXXXV. Rok CLXXXV. törvény prawo
a hulladékról odpadów
2012. 2012th évi CLXXXIV. CLXXXIV roku. törvény prawo
a kisajátításról szóló 2007. 2007 r. w sprawie wywłaszczenia. évi CXXIII. Związek roku Nr. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról Nowelizacja ustawy oraz niektórych innych ustaw
2012. 2012th évi CLXXXIII. Rok CLXXXIII. törvény prawo
a Költségvetési Tanács elnöke vagyonnyilatkozat-tételéről Przewodniczący Rady Fiskalnej oświadczenia majątkowego
2012. 2012th évi CLXXXII. Rok CLXXXII. törvény prawo
a nemzetiségi jogokkal összefüggő egyes törvények módosításáról zmiana niektórych przepisów odnoszących się do praw mniejszości
2012. 2012th évi CLXXXI. CLXXX roku. törvény prawo
a
Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő
információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel,
valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról

Wymiana informacji w drugiej generacji Systemu Informacyjnego Schengen
oraz niektórych ustaw imigracyjnych w tej sprawie, i zmieniające program
uproszczenia związane Magyary
2012. 2012th évi CLXXX. CLXXX roku. törvény prawo
az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről Współpraca w sprawach karnych państw członkowskich Unii Europejskiej
2012. 2012th évi CLXXIX. Rok CLXXIX. törvény prawo
egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról o zmianie niektórych aktów gospodarczych i finansowych
2012. 2012th évi CLXXVIII. Rok CLXXVIII. törvény prawo
egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról zmiany przepisów podatkowych i innych powiązanych praw
2012. 2012th évi CLXXVII. Rok CLXXVII. törvény prawo
Magyarország 2012. Węgry 2012th évi központi költségvetéséről szóló 2011. 2011 Ustawa o budżecie państwa. évi CLXXXVIII. Rok CLXXXVIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi CLXXVI. Rok CLXXVI. törvény prawo
a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. 2012 r. w sprawie organizacji międzybranżowych oraz niektóre aspekty regulacji rynku rolnego. évi CXXVIII. Rok cxxviii. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi CLXXV. Rok CLXXV. törvény prawo
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. 2010 Krajowego Brutto i Vámhivatalról. évi CXXII. Rok CXXII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi CLXXIV. CLXXIV roku. törvény prawo
a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank alapokmánya módosításának kihirdetéséről Modyfikacja Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, upowszechnianie Statutu
2012. 2012th évi CLXXIII. Rok CLXXIII. törvény prawo
a Nemzetközi Pénzügyi Társaság alapokmánya módosításának kihirdetéséről Nowelizacja Statutu Międzynarodowego publikacji Finance Corporation z
2012. 2012th évi CLXXII. Rok CLXXII. törvény prawo
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. na węgierskim Export-Import Corporation Banku i węgierskiego KUKE Macedonii 1994-ci évi XLII. Ustawa XLII. törvény és a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. Ustawa z 2001 r. i Węgierskiego Banku Rozwoju Społeczeństwa operacyjnego. évi XX. Ustawa XX. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi CLXXI. CLXX roku. törvény prawo
a
Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Dunai
Rendészeti Koordinációs Központ működtetéséről szóló Megállapodás
kihirdetéséről
między Węgrami a Rządem Republiki Chorwacji ogłoszeniu porozumienia na Dunaju Law Enforcement Centrum Koordynacji pracy
2012. 2012th évi CLXX. CLXX roku. törvény prawo
a
Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák
Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető
közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon
átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás
kihirdetéséről, valamint egyes törvényeknek a közlekedésbiztonságot
elősegítő európai uniós és nemzetközi kötelezettségek végrehajtásához
szükséges módosításáról
Republika Bułgarii, Republika Chorwacji,
Węgier i Austrii w sprawie porozumienia w sprawie sankcji stosowanych w
sprawie bezpieczeństwa drogowego przestępstw związanych ruchu
transgranicznego egzekwowania w promocji ogłoszeniem, i konieczne dla
realizacji bezpieczeństwa drogowego w celu wspierania UE i zobowiązania
międzynarodowe, zmiana niektórych ustaw
2012. 2012th évi CLXIX. Rok CLXIX. törvény prawo
a konzuli védelemről szóló 2001. 2001 r. w sprawie ochrony konsularnej. évi XLVI. Ustawa XLVI. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi CLXVIII. Rok CLXVIII. törvény prawo
a közművezetékek adójáról Podatek od linii użytkowych
2012. 2012th évi CLXVII. Rok CLXVII. törvény prawo
egyes törvényeknek a XX. pewne prawa w XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról zmieniające wieku systemy totalitarne związane z nazwami związanych zakaz
2012. 2012th évi CLXVI. Rok CLXVI. törvény prawo
a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről krytyczne systemy i urządzenia do identyfikacji, wyznaczenie i ochrona
2012. 2012th évi CLXV. Rok CLXV. törvény prawo
a
Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két
ország közös államhatárán, Komárom és Révkomárom (Komárno) városok
közötti közúti híd Duna folyamon történő megépítéséről szóló
Megállapodás kihirdetéséről
między Węgrami a Rządem Republiki
Słowackiej o ogłoszeniu porozumienia w sprawie budowy mostu Dunaju
między klasach przy granicy Komarom i Révkomárom (Komarno) miastach obu
krajów
2012. 2012th évi CLXIV. CLXIV roku. törvény prawo
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. 2006 r. w sprawie inwestycji z krajowego znaczeniu gospodarczym w realizacji przyspieszenia i uproszczenia. évi LIII. LIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi CLXIII. Rok CLXIII. törvény prawo
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 2011 r. w sprawie samorządów z Węgier. évi CLXXXIX. Rok CLXXXIX. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi CLXII. Rok CLXII. törvény prawo
a
MÁV Általános Biztosító Egyesülettel kötött kötelező
gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló kártérítési igények
érvényesítésével kapcsolatos szabályokról
Zasady odnoszące się
do roszczeń o odszkodowanie z umów obowiązkowych ubezpieczeń
odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych, General Insurance
Association of MAV z egzekucji
2012. 2012th évi CLXI. Rok CLXII. törvény prawo
az elektronikus hírközléssel és a digitális átállással összefüggő egyes törvények módosításáról zmieniające niektóre przepisy dotyczące łączności elektronicznej i związanych z przejścia na nadawanie cyfrowe
2012. 2012th évi CLX. CLX roku. törvény prawo
az államháztartásról szóló 2011. 2011 r. w sprawie finansów publicznych. évi CXCV. Rok CXCV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi CLIX. Rok CLIX. törvény prawo
a postai szolgáltatásokról Usługi pocztowe
2012. 2012th évi CLVIII. Rok CLVIII. törvény prawo
a
Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad
nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes
törvénymódosításokról szóló 2010.
2010 r. w sprawie niektórych
zmian legislacyjnych do reformy systemu emerytalnego i funduszu redukcji
zadłużenia, a OFE związane z przebiegiem wyborów.
évi CLIV. CLIV. törvény módosításáról és az állami vagyonról szóló 2007. oraz zmieniająca ustawę z 2007 r. o własności państwowej. évi CVI. Rok CVI. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi CLVII. Rok CLVI. törvény prawo
a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról zmieniająca urbanistyka, urbanistyka i sprawy budowlane związane z niektórych ustaw
2012. 2012th évi CLVI. Rok CLVI. törvény prawo
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. Narodowy Urząd ds. Mediów i Komunikacji oraz Narodowy Urząd ds. Mediów i Komunikacji 2011th Rady Prasowe évi költségvetésének végrehajtásáról Realizacja budżetu
2012. 2012th évi CLV. Ustawa CLV. törvény prawo
a Magyar Köztársaság 2011. Republika Węgierska 2011th évi költségvetéséről szóló 2010. 2010 r. w sprawie rocznego budżetu. évi CLXIX. Rok CLXIX. törvény végrehajtásáról realizacja ustawy
2012. 2012th évi CLIV. CLIV. törvény prawo
az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról zmiana jest konieczna, aby dostarczyć dodatkowe korzyści zdrowotne dla zmian legislacyjnych do innych aktów
2012. 2012th évi CLIII. Rok CLIII. törvény prawo
Magyarország 2012. Węgry 2012th évi központi költségvetéséről szóló 2011. 2011 Ustawa o budżecie państwa. évi CLXXXVIII. Rok CLXXXVIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi CLII. Roku CLI. törvény prawo
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 1997 r. w sprawie instytucji muzealnych, publicznych usług bibliotecznych i Oświecenia Publicznego. évi CXL. CXL. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi CLI. Roku CLI. törvény prawo
egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról o zmianie niektórych aktów finansowych
2012. 2012th évi CL. roku w CL. törvény prawo
a
Magyarország Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között a
minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény
kihirdetéséről
między Węgrami a Rządem Republiki Łotewskiej z
ogłoszeniem Konwencji w sprawie wzajemnej ochrony i wymiany informacji
niejawnych
2012. 2012th évi CXLIX. Rok CXLVII. törvény prawo
a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. Krajowa Rada Akredytacji w zakresie organizacji, zadania i kompetencje, a także na proces 2.005-cie évi LXXVIII. LXXVIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi CXLVIII. Rok CXLVI. törvény prawo
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. na węgierskim Export-Import Corporation Banku i węgierskiego KUKE Macedonii 1994-ci évi XLII. Ustawa XLII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi CXLVII. Rok CXLVII. törvény prawo
a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról mały podatnik firma wyszczególnione podatek od małych firm i podatku
2012. 2012th évi CXLVI. Rok CXLV. törvény prawo
a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról zmianie niektórych ustaw należy ustalić na realizację planu działania, bezpieczeństwa pracy
2012. 2012th évi CXLV. Rok CXLV. törvény prawo
egyes önkormányzati tárgyú törvények módosításáról o zmianie niektórych ustaw lokalnych
2012. 2012th évi CXLIV. CXLIV. törvény prawo
a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. Hazard w sprawie organizacji 1991-sza évi XXXIV. XXXIV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi CXLIII. Rok CXLIII. törvény prawo
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. ogólne zasady ochrony środowiska 1995-szy évi LIII. LIII. törvény és a kereskedelemről szóló 2005. Prawo i handel na 2005-sza évi CLXIV. CLXIV roku. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi CXLII. Rok cxlii. törvény prawo
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. 1997 z rentach bezpieczeństwa. évi LXXXI. LXXXI. törvény, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. Act 2011 oraz o zmianie niektórych ustaw i korzyści ze zmiany zakresu pracy. évi CXCI. Rok CXCI. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi CXLI. Rok cxlii. törvény prawo
a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. 2011 r. w sprawie stabilności gospodarczej Węgier. évi CXCIV. Rok CXCIV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi CXL. CXL. törvény prawo
egyes közjogi méltóságok halála esetén járó hozzátartozói nyugellátásokkal összefüggő törvényi rendelkezések módosításáról zmiany przepisów ustawy w sprawie świadczeń rodzinnych dla niektórych dygnitarzy związanych ze śmiercią
2012. 2012th évi CXXXIX. Rok CXXXIX. törvény prawo
Magyarország 2012. Węgry 2012th évi központi költségvetéséről szóló 2011. 2011 Ustawa o budżecie państwa. évi CLXXXVIII. Rok CLXXXVIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi CXXXVIII. Rok CXXXVIII. törvény prawo
a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. w sprawie stosowania przez podatnika zgodnie z przepisami określonej ilości osobistych 1.996-gi dochodach évi CXXVI. Rok CXXVI. törvény, valamint a magyar hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről szóló 2001. Ustawa z 2001 r. i węgierscy bohaterowie megörökítéséről i świętowania Bohaterów Memorial Węgier. évi LXIII. LXIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi CXXXVII. Rok CXXXVII. törvény prawo
a Washingtonban, 1973. w Waszyngtonie, +1.973-te március 3. 03 marca napján
elfogadott, a veszélyeztetett vadon elő állat és növényfajok nemzetközi
kereskedelméről szóló egyezményhez fűzött fenntartásról és az egyezmény
módosításának kihirdetéséről
przyjęte w dniu zagrożonych
załączonych do Konwencji o międzynarodowym handlu gatunkami zwierząt i
roślin oraz rezerwacji przez ogłaszaniu poprawek do Konwencji
2012. 2012th évi CXXXVI. Rok CXXXVI. törvény prawo
a Hálózat a Globális Fejlődésért létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről Upowszechnienie sieci porozumienia w sprawie utworzenia Globalnego Rozwoju
2012. 2012th évi CXXXV. Rok CXXXV. törvény prawo
az adózás rendjéről szóló 2003. 2003 r. w sprawie opodatkowania. évi XCII. XCIII. törvény, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. Ustawa z 2009 r. oraz spółki Skarbu Publicznego bardziej ekonomiczne działanie. évi CXXII. Rok CXXII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi CXXXIV. CXXXII roku. törvény prawo
a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről dym młodzieży zwalczaniu oraz tytoń kiskereskedelméről
2012. 2012th évi CXXXIII. Rok CXXXIII. törvény prawo
a Magyarország 2012. Węgry w 2012th évi központi költségvetéséről szóló 2011. 2011 Ustawa o budżecie państwa. évi CLXXXVIII. Rok CLXXXVIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi CXXXII. Rok CXXXII. törvény prawo
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. 2012 na węgierskim Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Wsi Izby Gospodarczej. évi CXXVI. Rok CXXVI. törvény, valamint a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. Ustawa, 2012 i dla geodezji i kartografii działalności. évi XLVI. Ustawa XLVI. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi CXXXI. Rok CXXXI. törvény prawo
a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2011. Porozumienie w sprawie międzynarodowego przewozu towarów kolejami (SMGS) i jej załączników 2011th évi módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetéséről Ustawa poprawki i uzupełnienia do promulgacji
2012. 2012th évi CXXX. CXXX roku. törvény prawo
az elektronikus hírközlést érintő egyes törvények módosításáról o zmianie niektórych ustaw związanych z komunikacją elektroniczną
2012. 2012th évi CXXIX. Rok CXXIX. törvény prawo
az állattenyésztésről szóló 1993. 1993 r. o hodowli zwierząt. évi CXIV. CXIV roku. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi CXXVIII. Rok cxxviii. törvény prawo
a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről niektórych aspektów organizacji międzybranżowych regulacji rynku i rolnictwa
2012. 2012th évi CXXVII. CXXVII. törvény prawo
a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről Węgierski Veterinary Chamber, a służby weterynaryjne są przeprowadzane na
2012. 2012th évi CXXVI. Rok CXXVI. törvény prawo
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról Rolnictwo węgierski, Food and Rural Development Izba Gospodarcza
2012. 2012th évi CXXV. Rok CXXV. törvény prawo
a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. 2001 r. w sprawie zasad rynku podręczników. évi XXXVII. XXXVII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi CXXIV. CXXIV roku. törvény prawo
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 2011 r. o Narodowym köznevelésről. évi CXC. Rok CXC. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi CXXIII. Związek roku Nr. törvény prawo
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. 2011 r. w sprawie krajowego szkolnictwa wyższego. évi CCIV. Rok CCIV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi CXXII. Rok CXXII. törvény prawo
a
Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya között a
vízumeljárásban diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő
kölcsönös képviseletről szóló Megállapodás kihirdetéséről
Umowa
między Rządem Republiki Węgierskiej a Rządem ogłoszeniu Republiki
Czeskiej umowy o wzajemnej reprezentacji w procesie wizowym przez
placówki dyplomatyczne i konsularne
2012. 2012th évi CXXI. Rok CXXI. törvény prawo
a világörökségről szóló 2011. 2011 światowego dziedzictwa. évi LXXVII. LXXVII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi CXX. CXX. törvény prawo
az
egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint
egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító
módosításáról
działalności niektórych osób wykonujących zadania policyjne, ubezpieczenie oraz o zmianie niektórych ustaw o ochronie wagary
2012. 2012th évi CXIX. Rok CXIX. törvény prawo
az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról zmianie niektórych ustaw w dziedzinie transportu
2012. 2012th évi CXVIII. Rok CXVI. törvény prawo
egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról zmiana niektórych sprawach społecznych i innych prawach pokrewnych
2012. 2012th évi CXVII. Rok CXVII. törvény prawo
az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról zmiany aktów prawnych i administracyjnych dla
2012. 2012th évi CXVI. Ustawa CXVII. törvény prawo
a pénzügyi tranzakciós illetékről opłat od transakcji finansowych
2012. 2012th évi CXV. Rok CXV. törvény prawo
a Magyarország 2012. Węgry w 2012th évi központi költségvetéséről szóló 2011. 2011 Ustawa o budżecie państwa. évi CLXXXVIII. Rok CLXXXVIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi CXIV. CXIV roku. törvény prawo
az állami vagyonnal összefüggő egyes rendelkezésekről niektóre przepisy odnoszące się do własności państwowej
2012. 2012th évi CXIII. CXII. törvény prawo
az
Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya Hetedik és Nyolcadik
Pótjegyzőkönyvének, az Egyetemes Postaegyesület Egyetemes
Postaegyezményének a 2004.
Światowego Związku Pocztowego w siódmym i ósmym Charter Pótjegyzőkönyvének, Związek Pocztowy Konwencja Pocztowa na rok 2004.
évi bukaresti kongresszuson és a 2008. doroczny kongres w Bukareszcie w 2008 roku. évi genfi kongresszuson aláírt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, az Egyetemes Postaegyezmény 2004. Zmiany podpisana Geneva Congress skodyfikowane Światowa Konwencja Pocztowa 2.004-ty évi bukaresti és a 2008. Bukareszt i rok 2008. évi genfi kongresszuson aláírt Zárójegyzőkönyvének, valamint a Postai Pénzforgalmi Megállapodásnak a 2004. podpisały Protokołu Końcowego do Konwencji Genewskiej i Porozumienia dotyczącego pocztowych płatności na rok 2004. évi bukaresti kongresszuson aláírt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kihirdetéséről ogłaszanie zmian zawartych w ustawie podpisali w Bukareszcie Kongresu skodyfikowane
2012. 2012th évi CXII. CXII. törvény prawo
az
Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási
átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási
tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról
Urzędników Unii
Europejskiej i innych emerytalny pracowników transferu i dalsze
przekazywanie, oraz o zmianie niektórych emerytur i innych tematów
powiązanych praw
2012. 2012th évi CXI. Ustawa CXI. törvény prawo
a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. Organizacja sądów i zarządzania 2011. évi CLXI. Rok CLXII. törvény, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. Ustawy, w 2011 w sprawie statusu i wynagrodzenia sędziów. évi CLXII. Rok CLXII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi CX. Ustawa CX. törvény prawo
az Európa Tanácsnak a kulturális örökség társadalmi értékéről szóló, Faróban, 2005. Rada Europy Farouk na społecznej wartości dziedzictwa kulturowego, +2.005-ta év október 27. 27 października w roku napján elfogadott keretegyezményének kihirdetéséről Ramowa Konwencja przyjęta w dniu promulgacji
2012. 2012th évi CIX. Roku CIX. törvény prawo
a Cseh Köztársaság és Magyarország között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről Czech ogłoszeniem Czeska i Węgry konwencji w sprawie wzajemnej ochrony i wymiany informacji niejawnych
2012. 2012th évi CVIII. CVI. törvény prawo
a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. 2004 r. w sprawie uprawy winorośli i produkcji wina rozwijających się. évi XVIII. Ustawa XVIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi CVII. Ustawa CVII. törvény prawo
a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. 1993 z Narodowego Funduszu Kultury. évi XXIII. Ustawa XXIII. törvény és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. Prawo i centralne organy administracji rządowej, a także członkowie rządu, aw 2010 r. w sprawie statusu sekretarzy stanu. évi XLIII. Ustawa XLIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi CVI. Rok CVI. törvény prawo
egyes víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos törvények módosításáról zmiana niektórych przepisów odnoszących się do usług użyteczności publicznej
2012. 2012th évi CV. roku w CV. törvény prawo
a vízgazdálkodásról szóló 1995. 1995 r. w sprawie gospodarki wodnej. évi LVII. LVII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi CIV. Ustawa WKS. törvény prawo
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. 2006 r. w sprawie firmy, informacje, rejestracja spółki i sąd Beauforta. évi V. Akt V törvény és egyéb törvények módosításáról Nowelizacja ustawy i innych ustaw
2012. 2012th évi CIII. Rok CIII. törvény prawo
az Erzsébet-programról Program Elizabeth
2012. 2012th évi CII. CII. törvény prawo
a biztosítási adóról Podatek od ubezpieczenia
2012. 2012th évi CI. Cl roku. törvény prawo
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. 2010 Krajowego Brutto i Vámhivatalról. évi CXXII. Rok CXXII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi C. Nr C törvény prawo
a Büntető Törvénykönyvről Kodeks karny
2012. 2012th évi XCIX. Rok XCIX. törvény prawo
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. 2011 r. w sprawie Magyar Nemzeti Bank. évi CCVIII. Rok CCVIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi XCVIII. Rok XCVIII. törvény prawo
a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. 2011 r. w sprawie pożyczek zagranicznych walut cena montażu i wymuszonej sprzedaży nieruchomości mieszkalnych w porządku. évi LXXV. LXXV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi XCVII. Rok XCVII. törvény prawo
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. 1995 r. o podatku dochodowym. évi CXVII. Rok CXVII. törvény és a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. na prawa i młodych ludzi zaczyna na poparcie +2.005-cie évi CLXXIV. CLXXIV roku. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi XCVI. Rok XCVI. törvény prawo
az egyes törvényeknek a polgári hírszerzési tevékenység irányításával kapcsolatos módosításáról zmiana niektórych przepisów odnoszących się do zarządzania pracą wywiadu cywilnego
2012. 2012th évi XCV. Ustawa XCV. törvény prawo
a kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről Szczególna ochrona dóbr kultury pożyczył
2012. 2012th évi XCIV. Rok XCIV. törvény prawo
a víziközlekedésről szóló 2000. 2000 r. w sprawie víziközlekedésről. évi XLII. Ustawa XLII. törvény módosításáról, valamint egyes törvények ezzel összefüggő módosításáról Ustawa zmieniająca oraz o zmianie niektórych ustaw związanych z
2012. 2012th évi XCIII. XCIII. törvény prawo
a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról zmieniająca rozwój dzielnicy, a także niektórych innych ustaw
2012. 2012th évi XCII. XCIII. törvény prawo
a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény kihirdetéséről upowszechnianie Konwencji Współpracy Policji na południowo-wschodniej Europie
2012. 2012th évi XCI. Rok XCI. törvény prawo
a
Szlovák Köztársaság és Magyarország között a minősített adatok
cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
między Republiką Słowacką i ogłoszenia Węgry Konwencji w sprawie wzajemnej ochrony i wymiany informacji niejawnych
2012. 2012th évi XC. Ustawa XC. törvény prawo
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról kominiarzy usługi publicznej
2012. 2012th évi LXXXIX. Ustawa LXXXIX. törvény prawo
a
mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a
beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói
magatartás tilalmáról szóló 2009.
2009 r. w sprawie zakazu
stosowania nieuczciwych praktyk w dystrybucji produktów rolnych i
spożywczych stosowanych w stosunku do dostawców.
évi XCV. Ustawa XCV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi LXXXVIII. LXXXVIII. törvény prawo
a termékek piacfelügyeletéről nadzór rynku produktów
2012. 2012th évi LXXXVII. Ustawa LXXXVII. törvény prawo
a
Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között az
államaik területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról
szóló Megállapodás kihirdetéséről
ogłaszanie umowy o readmisji między rządem Węgier a Rządem Republiki Kosowa zamieszkujących w państwach
2012. 2012th évi LXXXVI. LXXXVI. törvény prawo
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. 2012 Kodeksu pracy. évi I. Akt I törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról Ustawa weszła w życie i przepisy przejściowe odnoszące się do zmian legislacyjnych
2012. 2012th évi LXXXV. Ustawa LXXXV. törvény prawo
egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerűsítéséről uproszczenie niektórych procedur prawa rodzinnego i prawa spółek
2012. 2012th évi LXXXIV. Ustawa LXXXIV. törvény prawo
a nemzeti vagyonról szóló 2011. 2011 r. o Narodowym vagyonról. évi CXCVI. Rok CXCVI. törvény és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Ustawa o zmianie niektórych ustaw i związanych z nimi
2012. 2012th évi LXXXIII. Ustawa LXXXI. törvény prawo
a Magyarország 2012. Węgry w 2012th évi központi költségvetéséről szóló 2011. 2011 Ustawa o budżecie państwa. évi CLXXXVIII. Rok CLXXXVIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi LXXXII. Ustawa lxxxii. törvény prawo
a kisajátításról szóló 2007. 2007 r. w sprawie wywłaszczenia. évi CXXIII. Związek roku Nr. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi LXXXI. LXXXI. törvény prawo
a sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2011. 2011 o zmianie niektórych ustaw niezbędnych do zwalczania zjawiska sporthuliganizmus. évi CIV. Ustawa WKS. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi LXXX. Ustawa LXXX. törvény prawo
az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. na rozliczeniu sytuacji w poszczególnych sportowych własności nieruchomości +1.996-ci évi LXV. LXV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi LXXIX. LXXIX. törvény prawo
az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról o zmianie niektórych ustaw zdrowotnych związanych z opieką
2012. 2012th évi LXXVIII. LXXVIII. törvény prawo
a Nemzetközi Valutaalap Alapokmánya módosításának kihirdetéséről és Magyarország kvótájának megemeléséről Zmiana Statutu Międzynarodowego Funduszu Walutowego i ogłaszaniu skalowania kwot Węgier
2012. 2012th évi LXXVII. LXXVII. törvény prawo
a tanúvédelem terén történő együttműködésről szóló multilaterális Megállapodás kihirdetéséről upowszechnienie wielostronnej umowy o współpracy w dziedzinie ochrony świadków
2012. 2012th évi LXXVI. LXXVI. törvény prawo
egyes
törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer
túlszabályozottságának megszüntetése érdekében szükséges technikai
deregulációjáról
niezbędne techniczne deregulacja prawa i przepisów w celu wyeliminowania systemu prawnego túlszabályozottságának
2012. 2012th évi LXXV. LXXV. törvény prawo
a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról Istvánmező program rehabilitacji w Budapeszcie, Budapeszt, zwłaszcza w centrum zintegrowanej rekonstrukcji Olimpijskiego
2012. 2012th évi LXXIV. Ustawa LXXIV. törvény prawo
a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. na aktywność genetyczną +1.998-szy évi XXVII. Ustawa XXVII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi LXXIII. Ustawa LXXIII. törvény prawo
a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. centralne organy administracji rządowej, a także członkowie rządu, aw 2010 w sprawie statusu sekretarzy stanu. évi XLIII. Ustawa XLIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi LXXII. Ustawa LXXII. törvény prawo
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 2011 r. zmieniająca ochrony awarii i związane z pewnymi prawami. évi CXXVIII. Rok cxxviii. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi LXXI. Ustawa LXXI. törvény prawo
a szakképzésről szóló 2011. 2011 r. w sprawie szkoleń. évi CLXXXVII. Rok CLXXXVII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi LXX. LXX roku. törvény prawo
a Nemzeti Eszközkezelő működésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem Krajowego Asset Management
2012. 2012th évi LXIX. Ustawa LXVII. törvény prawo
az adózást érintő egyes törvények módosításáról o zmianie niektórych ustaw związanych z opodatkowaniem
2012. 2012th évi LXVIII. Ustawa LXVIII. törvény prawo
a
Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a közúti
és vasúti határforgalomnak a határátkelőhelyeken történő ellenőrzéséről
szóló Megállapodás kihirdetéséről
między Gabinetem Ministrów
Ukrainy a Rządem ogłoszenia Węgry Porozumienia w sprawie ruchu drogowego
i kolejowego do przejść granicznych kontroli
2012. 2012th évi LXVII. Ustawa LXVII. törvény prawo
a Magyarország 2012. Węgry w 2012th évi központi költségvetéséről szóló 2011. 2011 Ustawa o budżecie państwa. évi CLXXXVIII. Rok CLXXXVIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi LXVI. Ustawa LXVI. törvény prawo
a médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel összefüggő egyes törvények módosításáról usług medialnych oraz o zmianie niektórych ustaw związanych produktów medialnych
2012. 2012th évi LXV. LXV. törvény prawo
a választottbíráskodásról szóló 1994. Arbitraż z 1994 roku. évi LXXI. Ustawa LXXI. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. Ustawa i 1959 kc Rzeczypospolitej. évi IV. Akt IV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi LXIV. LXIV. törvény prawo
a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. 1997 r. w sprawie prywatnej emerytury i prywatnych funduszy emerytalnych. évi LXXXII. Ustawa lxxxii. törvény,
valamint a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad
nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes
törvénymódosításokról szóló 2010.
2010 r. w sprawie niektórych
Ustawy Zmiany i reformy systemu emerytalnego i funduszu redukcji
zadłużenia, a otwarty fundusz emerytalny, związane z przebiegiem
wyborów.
évi CLIV. CLIV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi LXIII. LXIII. törvény prawo
a közadatok újrahasznosításáról ponownego wykorzystania danych publicznych
2012. 2012th évi LXII. Ustawa LXII. törvény prawo
a gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásához kapcsolódó egyes törvények módosításáról o zmianie niektórych ustaw związanych z przyjaznego dziecku osiągnięcia sprawiedliwości
2012. 2012th évi LXI. Rok LXI. törvény prawo
a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. 1995 z publicznych rejestrów, archiwów publicznych, oraz ochrona prywatnych archiwów. évi LXVI. Ustawa LXVI. törvény
és az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és
az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló
2003.
na prawa i ujawnienia i archiwów historycznych działań
państwowych wywiadu bezpieczeństwa w przeszłości ustanawiającego 2003-ci
systemu
évi III. Akt III. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi LX. Ustawa LX. törvény prawo
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. 1992 r. w sprawie osobistych danych obywatelskich oraz adres przechowywania dokumentacji. évi LXVI. Ustawa LXVI. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi LIX. Ustawa LIX. törvény prawo
sportról szóló 2004. 2004 r. w sprawie sportu. évi I. Akt I törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi LVIII. Ustawa LVIII. törvény prawo
a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. 2006 r. w sprawie forrásmegosztásról między metropolii miejscowości i gmin powiatu. évi CXXXIII. Rok CXXXIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi LVII. LVII. törvény prawo
Magyarország 2012. Węgry 2012th évi központi költségvetéséről szóló 2011. 2011 Ustawa o budżecie państwa. évi CLXXXVIII. Rok CLXXXVIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi LVI. Ustawa LVI. törvény prawo
a távközlési adóról Podatek telekomunikacja
2012. 2012th évi LV. Ustawa LV. törvény prawo
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów. évi CLV. Ustawa CLV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi LIV. Ustawa LIV. törvény prawo
a
Magyarország Kormánya és Új-Zéland Kormánya között az ideiglenesen
munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Węgry między Rządem Nowej Zelandii a Rządem ogłoszeniu porozumienia w
sprawie pracowników czasowych i programu dla odwiedzających
2012. 2012th évi LIII. LIII. törvény prawo
az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New Yorkban, 1954. w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, +1.954-cie szeptember 28-án létrejött, a Hontalan Személyek Jogállásáról szóló Egyezmény 23. 23 została utworzona w dniu 28 września, Konwencja o statusie bezpaństwowców és 24. i 24 Cikkeihez tett nyilatkozat visszavonásáról W artykułach uznanie cofnięcia
2012. 2012th évi LII. Rok LII. törvény prawo
az Egyesült Nemzetek kiváltságairól és mentességeiről New Yorkban, 1946. Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie przywilejów i immunitetów Nowym Jorku, 1946-sza évi február hó 13. Ustawa z dnia 13 lutego napján
kelt nemzetközi egyezményben biztosított kiváltságoknak, mentességeknek
és könnyítéseknek a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács
Magyarországon működő intézményeire és vezető tisztségviselőire való
kiterjesztéséről
Przywileje zabezpieczone umowy międzynarodowej z
dnia na, zwolnień i udogodnień dla przedłużenia działania
Międzynarodowej Rady Łowiectwa i Wildlife i wyższych urzędników z
instytucji na Węgrzech
2012. 2012th évi LI. LI Act. törvény prawo
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. z Kodeksu Cywilnego 1.959-sze évi IV. Akt IV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi L. Roczne L. törvény prawo
az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. 1997 r. w sprawie krajowych programów Fundacji Nauki. évi CXXXVI. Rok CXXXVI. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi XLIX. XLIX. törvény prawo
a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról zmianie niektórych ustaw w związku z rozszerzeniem sektora rolnego, odwrotnego obciążenia
2012. 2012th évi XLVIII. XLVIII. törvény prawo
a nemzeti vagyonról szóló 2011. 2011 r. o Narodowym vagyonról. évi CXCVI. Rok CXCVI. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi XLVII. Ustawa XLVII. törvény prawo
a bányászatról szóló 1993. 1993 r. w sprawie górnictwa. évi XLVIII. XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról Nowelizacja ustawy i niektóre akty energii
2012. 2012th évi XLVI. Ustawa XLVI. törvény prawo
a földmérési és térképészeti tevékenységről z geodezji i kartografii działalność
2012. 2012th évi XLV. Ustawa XLV. törvény prawo
a
Magyar Export-Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával összefüggő egyes törvények
módosításáról
Nowelizacja węgierskiej Export-Import Bank i
niektórych aktów prawa własności nad węgierskim Zakładu Ubezpieczeń
Kredytów Eksportowych z exercise-related
2012. 2012th évi XLIV. Ustawa XLIV. törvény prawo
a Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség létrehozásáról szóló Egyezmény módosításának kihirdetéséről Poprawka do Konwencji w sprawie Agencja Międzynarodowych Gwarancji Inwestycyjnych ogłoszeniem
2012. 2012th évi XLIII. Ustawa XLIII. törvény prawo
az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozásáról szóló Megállapodás módosításának kihirdetéséről Poprawka do Porozumienia o Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, ustanowienie ogłaszaniu
2012. 2012th évi XLII. Ustawa XLII. törvény prawo
a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. 2010 na liście Ministerstwa Republiki Węgierskiej. évi XLII. Ustawa XLII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi XLI. Ustawa XLI. törvény prawo
a személyszállítási szolgáltatásokról pasażerskie
2012. 2012th évi XL. No XL. törvény prawo
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. 2001 r. w sprawie ochrony dziedzictwa kulturowego. évi LXIV. LXIV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi XXXIX. Ustawa XXXIX. törvény prawo
a közoktatásról szóló 1993. 1993 r. w sprawie edukacji publicznej. évi LXXIX. LXXIX. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi XXXVIII. Ustawa XXXVIII. törvény prawo
a
települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek
átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról
zmieniające instytucje opieki stacjonarnej, samorządów i odbioru niektórych przepisów odnoszących się do przyjęcia
2012. 2012th évi XXXVII. XXXVII. törvény prawo
a szövetkezetekről szóló 2006. 2006 r. w sprawie spółdzielni. évi X. Ustawa X törvény, az illetékekről szóló 1990. Ustawa z 1990 r. w sprawie opłat. évi XCIII. XCIII. törvény és a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. i prawo dotyczące zatrudnienia w sektorze publicznym i közfoglalkoztatásról i zmieniające inne ustawy 2011th évi CVI. Rok CVI. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi XXXVI. XXXV. törvény prawo
az Országgyűlésről Kraj Zgromadzenia
2012. 2012th évi XXXV. XXXV. törvény prawo
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. 2006 r. w sprawie inwestycji z krajowego znaczeniu gospodarczym w realizacji przyspieszenia i uproszczenia. évi LIII. LIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi XXXIV. XXXIV. törvény prawo
a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. prawa i równych szans dla osób niepełnosprawnych, na 1.998-ci évi XXVI. XXVI. törvény, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. Prawo i administracja społeczne Usługi społeczne i za +1.993-sza évi III. Akt III. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi XXXIII. XXXIII. törvény prawo
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. Podatek i podatku od dywidend na 1.996-sza évi LXXXI. LXXXI. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi XXXII. Ustawa XXXII. törvény prawo
a polgári perrendtartásról szóló 1952. Procedura cywilnym 1.952-szy évi III. Akt III. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi XXXI. Ustawa XXXI. törvény prawo
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. 2012 za przestępstwa, przestępstwa postępowań o naruszenie przepisów i systemów magazynowych. évi II. Akt II. törvény
és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint a
katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi rendelkezések
módosításáról
Ustawa i poprawki do przepisów ustawowych, wykonawczych i zmianie niektórych ustaw związanych z zarządzaniem kryzysowym
2012. 2012th évi XXX. XXX Act. törvény prawo
a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról węgierskie krajowe wartości i za hungaricum
2012. 2012th évi XXIX. Prawo XXIX. törvény prawo
a helyi adókról szóló 1990. w sprawie podatków lokalnych 1.990-szy évi C. Nr C törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi XXVIII. XXVIII. törvény prawo
a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 2000 r. w sprawie gospodarki odpadami. évi XLIII. Ustawa XLIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi XXVII. Ustawa XXVII. törvény prawo
az egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról Zmianie niektórych ustaw migracyjnych zmian legislacyjnych
2012. 2012th évi XXVI. XXVI. törvény prawo
a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. 1999 r. w sprawie niektórych warunków ochrony osób niepalących i konsumpcji tytoniu, dystrybucji. évi XLII. Ustawa XLII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi XXV. XXV. törvény prawo
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 2011 r. w sprawie prawa do samostanowienia i wolności informacji. évi CXII. CXII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi XXIV. Ustawa XXIV. törvény prawo
a
Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a közös
államhatáron átvezető közutak forgalmi jellegéről szóló Megállapodás
kihirdetéséről
między ogłoszeniem Rządu Węgierskiej a Rządem
Republiki Słowackiej w sprawie wspólnej natury przygranicznym ruchu
drogowego przejścia
2012. 2012th évi XXIII. Ustawa XXIII. törvény prawo
a
Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két
ország közös államhatárán, Ipolydamásd és Helemba (Chl’aba) települések
közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről
szóló Megállapodás kihirdetéséről
między Węgrami a Rządem
Republiki Słowackiej o ogłoszeniu porozumienia na drodze Ipeľ Bridge i
stowarzyszonych obiektów między wspólnym obu krajów granicy i
Ipolydamásd Helemba (Chl’aba) budowy osiedli
2012. 2012th évi XXII. Ustawa XXII. törvény prawo
a
Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két
ország közös államhatárán, Vámosmikola és Ipolypásztó (Pastovce)
települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények
megépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
między Węgrami a
Rządem Republiki Słowackiej w ogłoszeniu porozumienia na drodze Ipeľ
mostu i związanych udogodnień od granicy z Vámosmikola i Ipolypásztó
(Pastovce) budowy osiedli w dwóch krajach
2012. 2012th évi XXI. Ustawa XXI. törvény prawo
az elvárt béremelés végrehajtásával és a foglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról oczekuje realizacji płac i zmiana niektórych ustaw związanych z zatrudnieniem
2012. 2012th évi XX. Ustawa XX. törvény prawo
a Magyarország 2012. Węgry w 2012th évi központi költségvetéséről szóló 2011. 2011 Ustawa o budżecie państwa. évi CLXXXVIII. Rok CLXXXVIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi XIX. XIX. törvény prawo
a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. 1978 Konwencja w sprawie standardów szkolenia, certyfikacji i dozoru. évi nemzetközi egyezmény 2010. Międzynarodowa konwencja +2.010-szy évi manilai módosításaival egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről Tekst Manila nowelizacji ustawy przewidziano ogłoszeniem skonsolidowane
2012. 2012th évi XVIII. Ustawa XVIII. törvény prawo
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. 2008 r. w sprawie nadzoru i organ łańcucha pokarmowego. évi XLVI. Ustawa XLVI. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi XVII. Akt XVII. törvény prawo
egyes
közpénzügyi tárgyú törvényeknek az államháztartás önkormányzati
alrendszerét érintő módosításáról, és azok más törvénnyel való
összhangjának biztosításáról
niektóre kwestie dotyczące finansowe
publiczne prawa miejscowego zmieniającą podsystem rządu oraz ich
spójność z innymi ubezpieczenia prawa
2012. 2012th évi XVI. Ustawa XVI. törvény prawo
a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. 2011 r. w sprawie pożyczek zagranicznych walut cena montażu i wymuszonej sprzedaży nieruchomości mieszkalnych w porządku. évi LXXV. LXXV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi XV. Ustawa XV. törvény prawo
Magyarország
Kormánya és Katar Állam Kormánya között a jövedelemadók területén a
kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2012.
Między Węgrami a
Rządem Państwa Kataru w zakresie unikania opodatkowania dochodu i
zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania podwójnego opodatkowania,
Budapeszt, 2012.
január 18. 18 stycznia napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről ogłoszeniu porozumienia w dniu
2012. 2012th évi XIV. Akt XIV. törvény prawo
Magyarország
Kormánya és Georgia Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók
területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2012.
Między rządem
Węgierskiej a rządem Gruzji w sprawie dochodów i unikania opodatkowania
majątku i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania podwójnego
opodatkowania, Budapeszt 2012.
február 16. 16 lutego napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről ogłoszeniu porozumienia w dniu
2012. 2012th évi XIII. Ustawa XIII. törvény prawo
a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. 2004 r. o broni i amunicji. évi XXIV. Ustawa XXIV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi XII. Akt II. törvény prawo
a közkegyelem gyakorlásáról amnestii z
2012. 2012th évi XI. Ustawa XI. törvény prawo
a Kazettás Lőszerekről szóló Egyezmény kihirdetéséről upowszechnienie Konwencji o amunicji kasetowej
2012. 2012th évi X. Ustawa X törvény prawo
a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny 1.992-sze évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Alapokmányának és Egyezményének a 2010. Charter podpisał Konwencji Genewskiej oraz Nadzwyczajne posiedzenia Fundacji na rok 2010. évi guadalajarai Meghatalmazotti Értekezletén aláírt módosításának kihirdetéséről poprawka podpisuje ogłoszeniem ustawy Guadalajara Konferencji Pełnomocników
2012. 2012th évi IX. Nr IX. törvény prawo
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 136. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 136 cikkének módosításáról szóló európai tanácsi határozat (2011/199/EU) kihirdetéséről Publikacja decyzji Rady Europejskiej zmieniającej art (2011/199/EU)
2012. 2012th évi VIII. Ustawa VIII. törvény prawo
az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. 2006 r. w sprawie poprawy salda budżetowego i dodatku specjalnego podatku. évi LIX. Ustawa LIX. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi VII. Akt VII. törvény prawo
a
lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011.
Prawo do wolności sumienia i wyznania, a także kościołów, wyznań i 2011, dotyczących statusu wspólnot religijnych.
évi CCVI. Rok CCVI. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi VI. Akt VI. törvény prawo
a
gyümölcsös ültetvények, valamint a gyümölcsös ültetvény méretet el nem
érő, gyümölcsfával betelepített területek összeírásáról szóló 2006.
2006 na plantacjach owocowych i wielkość sadu długości, uprawy drzew owocowych spisu okolicy.
évi XLVIII. XLVIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2012. 2012th évi V. Akt V törvény prawo
a
közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti,
módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó
törvények módosításáról
o zmianie ustawy dotyczące służby publicznej na tymczasowe i wygasa zmieniających zasady i niektóre związane z nimi akty
2012. 2012th évi IV. Akt IV. törvény prawo
Magyarország
Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a
vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
Między Węgrami a Rządem Republiki Serbii ogłoszeniu porozumienia w sprawie kontroli ruchu drogowego, kolejowego i wody
2012. 2012th évi III. Akt III. törvény prawo
a
Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán
Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság,
Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia
Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett
Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar
Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák
Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a
Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd
Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az
Európai Unió tagállamai) és a Horvát Köztársaság között, a Horvát
Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló
szerződés kihirdetéséről
Królestwo Belgii, Republiki Bułgarii,
Republiki Czeskiej, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec,
Republiki Estońskiej, Irlandii, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii,
Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej,
Republiki Łotewskiej Republiki Litewskiej, Wielkiego Księstwa
Luksemburga, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Niderlandów,
Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej,
Rumunii, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii,
Królestwa Szwecji od Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
Zjednoczonego Królestwa (państwa członkowskie Unii Europejskiej) a
Republiką Chorwacji, Republiki Chorwacji do Traktatu o Unii
Europejskiej, w ogłoszeniu
2012. 2012th évi II. Akt II. törvény prawo
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről przestępstwa, przestępstwa postępowań o naruszenie przepisów i systemów magazynowych
2012. 2012th évi I. Akt I törvény prawo
a munka törvénykönyvéről Kodeks pracy


 

 

 

Dodaj komentarz

Top