Przepisy prawne – 2013

Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása Czwarta Poprawka do ustawy zasadniczej Węgier
(2013. március 25.) (Ur. 25 marca 2013 r.).
2013. 2013th évi CXXXVI. Rok CXXXVI. törvény prawo
a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között kulturális központok kölcsönös létesítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről między Węgrami a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o ogłoszeniu porozumienia w sprawie wzajemnego ustanowienia centrów kultury
2013. 2013th évi CXXXV. Rok CXXXV. törvény prawo
a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról zmiana spółdzielni kredytowych i indywidualnej integracji gospodarczej w zakresie egzekwowania prawa
2013. 2013th évi CXXXIV. CXXXII roku. törvény prawo
egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról niektóre usługi publiczne i związane z nimi zmiany legislacyjne
2013. 2013th évi CXXXIII. Rok CXXXIII. törvény prawo
a
vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról
Czwarta zmiana Konstytucji odnoszących się do nowelizacji ustawy dotyczące statusu i funkcjonowania wspólnot religijnych
2013. 2013th évi CXXXII. Rok CXXXII. törvény prawo
az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. w 2011 wyborach parlamentarnych. évi CCIII. Rok CCIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi CXXXI. Rok CXXXI. törvény prawo
egyes törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról Czwarta Poprawka do Konstytucji w sprawie zmiany niektórych ustaw
2013. 2013th évi CXXX. CXXX roku. törvény prawo
az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. w 2011 wyborach parlamentarnych. évi CCIII. Rok CCIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi CXXIX. Rok CXXIX. törvény prawo
az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról zmieniające niektóre przepisy dotyczące edukacji
2013. 2013th évi CXXVIII. Rok cxxviii. törvény prawo
Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról Zmiana niektórych przepisów odnoszących się do obszaru administracyjnego Budapesztu
2013. 2013th évi CXXVII. CXXVII. törvény prawo
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról o zmianie niektórych ustaw o ochronie zdrowia i ubezpieczeń zdrowotnych
2013. 2013th évi CXXVI. Rok CXXVI. törvény prawo
egyes törvények távszerencsejáték-szervezéssel összefüggő módosításáról zmieniające niektóre przepisy távszerencsejáték organizacji związanych
2013. 2013th évi CXXV. Rok CXXV. törvény prawo
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről klasyfikacji odpadów z Służby Publicznej
2013. 2013th évi CXXIV. CXXIV roku. törvény prawo
a Magyarország 2013. Węgry w 2013th évi központi költségvetéséről szóló 2012. na centralnym budżetu 2012th évi CCIV. Rok CCIV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi CXXIII. Związek roku Nr. törvény prawo
egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról o zmianie niektórych ustaw, wymagających do dochodów publicznych
2013. 2013th évi CXXII. Rok CXXII. törvény prawo
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról obrót gruntów rolnych i leśnych
2013. 2013th évi CXXI. Rok CXXI. törvény prawo
a helyi és körzeti televíziók digitális átállásának biztosítása érdekében szükséges és egyes hírközléssel összefüggő törvénymódosításokról niezbędne i niektóre związane z nimi komunikacji, aby zapewnić, że lokalne i regionalne telewizji cyfrowej przejście poprawek legislacyjnych
2013. 2013th évi CXX. CXX. törvény prawo
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. na węgierskim Energy & organ kontroli w 2013th Utilities évi XXII. Ustawa XXII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi CXIX. Rok CXIX. törvény prawo
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. 1993 za wynajem mieszkań i budynków, a także niektórych zasad alienacji. évi LXXVIII. LXXVIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi CXVIII. Rok CXVI. törvény prawo
egyes
állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011.
2011 r. w sprawie zapewniania mieszkań dla niektórych państwowych i komunalnych dodanie własności bezpłatnych i obowiązków wynikających z umowy kredytowej, aby spotkać się z osobami, które nie mogą.
évi CLXX. CLXX roku. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi CXVII. Rok CXVII. törvény prawo
a kereskedelemről szóló 2005. 2005 r. w sprawie handlu. évi CLXIV. CLXIV roku. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi CXVI. Ustawa CXVII. törvény prawo
a közbeszerzésekről szóló 2011. 2011 r. w sprawie zamówień publicznych. évi CVIII. CVI. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi CXV. Rok CXV. törvény prawo
egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról Akty zmieniające niektóre gospodarcze
2013. 2013th évi CXIV. CXIV roku. törvény prawo
a
szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról
rezsicsökkentésről z osadnika ścieków i inne redukcje obciążenia związane ze zmianą przepisów ustawowych
2013. 2013th évi CXIII. CXII. törvény prawo
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 2011 r. w sprawie urzędników publicznych na usługi. évi CXCIX. Rok CXCIX. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi CXII. CXII. törvény prawo
a büntetőeljárások időszerűségének javítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy terminowości postępowań
2013. 2013th évi CXI. Ustawa CXI. törvény prawo
a Genfben, 2000. w Genewie 2000-gi május 26. 26 maja napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról wydane na załączonym Porozumienia Europejskiego w sprawie niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi (ADN) i ogłaszaniu rozporządzeń w sprawie stosowania krajowych
2013. 2013th évi CX. Ustawa CX. törvény prawo
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről z drogowym towarów niebezpiecznych ADR Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego „A” i „B” załącznika w publikacji, jak również krajowy stosowania niektórych aspektów
2013. 2013th évi CIX. Roku CIX. törvény prawo
a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. zmieniająca Konwencję o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) przyjęty w Wilnie, +1.999-szy június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről Załącznik do protokołu z dnia 3 czerwca załącznik C z ogłoszeniem i realizacji pewnych aspektów krajowego
2013. 2013th évi CVIII. CVI. törvény prawo
az állattenyésztésről szóló 1993. 1993 r. o hodowli zwierząt. évi CXIV. CXIV roku. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi CVII. Ustawa CVII. törvény prawo
a termőföldről szóló 1994. 1994 w hali produkcyjnej. évi LV. Ustawa LV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi CVI. Rok CVI. törvény prawo
az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről publikacja protokołu z obawy Irlandczyków w sprawie Traktatu z Lizbony
2013. 2013th évi CV. roku w CV. törvény prawo
egyrészről
az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről
Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a ogłoszeniem Socjalistycznej Republiki Wietnamu
2013. 2013th évi CIV. Ustawa WKS. törvény prawo
egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Filipin, ogłoszeniem
2013. 2013th évi CIII. Rok CIII. törvény prawo
egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról brak obliczenia opłaty i kontroli środków publicznych związane zmianie niektórych ustaw
2013. 2013th évi CII. CII. törvény prawo
a halgazdálkodásról és a hal védelméről ochrona ryb i hodowli ryb
2013. 2013th évi CI. Cl roku. törvény prawo
az
atomenergiával, valamint az energetikával kapcsolatos egyes törvények, továbbá a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997.
1997 r. w sprawie energii jądrowej, jak również niektórych ustaw związanych z energią, jak również uzbrojona jednostka straży bezpieczeństwa, charakter pola i nadzorem stałym, aż prawidłowo.
évi CLIX. Rok CLIX. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi C. Nr C törvény prawo
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 2011 r. o Narodowym köznevelésről. évi CXC. Rok CXC. törvénynek az óvodák működőképességének megőrzése és a gyermekek védelmében szükséges módosításáról niezbędne zmiany w celu zachowania i ochrony dzieci przed rentowności na
2013. 2013th évi XCIX. Rok XCIX. törvény prawo
a bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról zmiana niektórych przepisów odnoszących się do egzekucji sądowej
2013. 2013th évi XCVIII. Rok XCVIII. törvény prawo
egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról o zmianie niektórych aktów finansowych
2013. 2013th évi XCVII. Rok XCVII. törvény prawo
a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról Wskazówka wojskowych, wojskowych zadań administracyjnych związanych z realizacją niektórych obowiązków Obrony
2013. 2013th évi XCVI. Rok XCVI. törvény prawo
a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. 2012 r. w sprawie usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego. évi XLI. Ustawa XLI. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi XCV. Ustawa XCV. törvény prawo
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. 2012 na węgierskim Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Wsi Izby Gospodarczej. évi CXXVI. Rok CXXVI. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi XCIV. Rok XCIV. törvény prawo
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. 2009 r. w sprawie lasów, ochrona lasów i gospodarki leśnej. évi XXXVII. XXXVII. törvény, valamint a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. Act 2011 oraz zasady jednostki straży cywilnej i działalności Vigilante. évi CLXV. Rok CLXV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi XCIII. XCIII. törvény prawo
az egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról Zmianie niektórych ustaw policyjnych
2013. 2013th évi XCII. XCIII. törvény prawo
a Magyarország 2013. Węgry w 2013th évi központi költségvetéséről szóló 2012. na centralnym budżetu 2012th évi CCIV. Rok CCIV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi XCI. Rok XCI. törvény prawo
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 2011 r. w sprawie prawa do samostanowienia i wolności informacji. évi CXII. CXII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi XC. Ustawa XC. törvény prawo
az Országgyűlésről szóló 2012. 2012 Zgromadzenia Narodowego. évi XXXVI. XXXV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi LXXXIX. Ustawa LXXXIX. törvény prawo
a választási eljárásról szóló 2013. w sprawie procedury wyborczej 2013th évi XXXVI. XXXV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi LXXXVIII. LXXXVIII. törvény prawo
a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról system księgowy oraz osób poszukiwanych, wykrywania i identyfikacji rzeczy
2013. 2013th évi LXXXVII. Ustawa LXXXVII. törvény prawo
az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről parlamentarnej kampanii wyborczej kosztuje bardziej przejrzysty na bieżąco
2013. 2013th évi LXXXVI. LXXXVI. törvény prawo
egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról zmieniająca niektóre Ubezpieczonych działa
2013. 2013th évi LXXXV. Ustawa LXXXV. törvény prawo
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 2011 r. w sprawie samorządów z Węgier. évi CLXXXIX. Rok CLXXXIX. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi LXXXIV. Ustawa LXXXIV. törvény prawo
egyes
törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról
pewne prawa procedur administracyjnych, zmiany niektórych autentyczności dokumentów służbowych dotyczących innych aktów
2013. 2013th évi LXXXIII. Ustawa LXXXI. törvény prawo
a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről dodatkowego nadzoru konglomeratów finansowych
2013. 2013th évi LXXXII. Ustawa lxxxii. törvény prawo
a Kormány és a vidékfejlesztési miniszter munkáját támogató kormányzati testületekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról o zmianie niektórych ustaw związanych z organami rządowymi w celu wspierania rządu i Ministra Rozwoju Wsi pracy
2013. 2013th évi LXXXI. LXXXI. törvény prawo
egyes, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos törvények módosításáról o zmianie niektórych ustaw związanych z elektronicznej administracji
2013. 2013th évi LXXX. Ustawa LXXX. törvény prawo
a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. 2001 r. w sprawie węgierskiego Banku Rozwoju Społeczeństwa operacyjnego. évi XX. Ustawa XX. törvény és a nemzeti vagyonról szóló 2011. Ustawa z 2011 i vagyonról Narodowego. évi CXCVI. Rok CXCVI. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi LXXIX. LXXIX. törvény prawo
a földgázellátásról szóló 2008. 2008 r. w sprawie dostaw gazu ziemnego. évi XL. No XL. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi LXXVIII. LXXVIII. törvény prawo
egyes büntető tárgyú törvények módosításáról Zmiana niektórych czynów przestępczych
2013. 2013th évi LXXVII. LXXVII. törvény prawo
a felnőttképzésről Edukacja dla dorosłych
2013. 2013th évi LXXVI. LXXVI. törvény prawo
egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról W kontekście rozwoju elektronicznego rejestratora zmianie niektórych ustaw
2013. 2013th évi LXXV. LXXV. törvény prawo
az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról Zmiany do ustawy dotyczącej ustanowienia lokalnego pogotowia
2013. 2013th évi LXXIV. Ustawa LXXIV. törvény prawo
egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásával összefüggő törvénymódosításokról zmiany legislacyjne w gminie dla każdego przekazania własności związane
2013. 2013th évi LXXIII. Ustawa LXXIII. törvény prawo
a vízgazdálkodásról szóló 1995. 1995 r. w sprawie gospodarki wodnej. évi LVII. LVII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi LXXII. Ustawa LXXII. törvény prawo
egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapítása érdekében szükséges módosításáról zmieniające niektóre przepisy niezbędne do wprowadzenia nowych zasad narodu poświadczenia bezpieczeństwa
2013. 2013th évi LXXI. Ustawa LXXI. törvény prawo
a dohányzással összefüggő egyes törvények módosításáról o zmianie niektórych ustaw związanych z paleniem tytoniu
2013. 2013th évi LXX. LXX roku. törvény prawo
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. 2011 r. w sprawie krajowego szkolnictwa wyższego. évi CCIV. Rok CCIV. törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról Zmiany ustawy o czwartej poprawki do konstytucji odnoszących się do
2013. 2013th évi LXIX. Ustawa LXVII. törvény prawo
a polgári perrendtartásról szóló 1952. Procedura cywilnym 1.952-szy évi III. Akt III. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi LXVIII. Ustawa LXVIII. törvény prawo
a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. 2011 r. w sprawie pożyczek zagranicznych walut cena montażu i wymuszonej sprzedaży nieruchomości mieszkalnych w porządku. évi LXXV. LXXV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi LXVII. Ustawa LXVII. törvény prawo
az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról , Opłata jest proporcjonalna do odległości pokonanej autostrady, autostrady i głównych dróg do użytku wypłacane
2013. 2013th évi LXVI. Ustawa LXVI. törvény prawo
a közraktározásról szóló 1996. magazynowanie +1.996-ci évi XLVIII. XLVIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi LXV. LXV. törvény prawo
a szakképzésről szóló 2011. 2011 r. w sprawie szkoleń. évi CLXXXVII. Rok CLXXXVII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi LXIV. LXIV. törvény prawo
a
Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
między Węgrami a Rządem Republiki Korei ogłoszeniu porozumienia w sprawie pracowników tymczasowych i programu dla odwiedzających
2013. 2013th évi LXIII. LXIII. törvény prawo
az Európa Tanács tagállamai között a személyek szabad mozgásának szabályairól szóló, 1957. między państwami członkowskimi standardów Rady Europy w sprawie swobody przemieszczania się, +1.957-te december 13-án, Párizsban aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről upowszechnienie Układu Europejskiego podpisana w dniu 13 grudnia w Paryżu
2013. 2013th évi LXII. Ustawa LXII. törvény prawo
a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. prawa i równych szans dla osób niepełnosprawnych, na 1.998-ci évi XXVI. XXVI. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi LXI. Rok LXI. törvény prawo
Magyarország
Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a nemzetközi kombinált árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
Między Węgrami a Rządem Ukrainy Ministrów z ogłoszeniem umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów w połączeniu
2013. 2013th évi LX. Ustawa LX. törvény prawo
Magyarország
Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
Między Węgrami a rządem austriackim, rząd federalny ogłosił, Konwencję w sprawie wzajemnej ochrony i wymiany informacji niejawnych
2013. 2013th évi LIX. Ustawa LIX. törvény prawo
a Nemzeti Földalapról szóló 2010. 2010 r. o Krajowym Funduszu Ziemi. évi LXXXVII. Ustawa LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. 2009 r. w sprawie prawa i lasu, ochrony lasu i gospodarki leśnej. évi XXXVII. XXXVII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi LVIII. Ustawa LVIII. törvény prawo
a hegyközségek működésének szabályozásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról o zmianie niektórych ustaw regulujących funkcjonowanie górskich wioskach
2013. 2013th évi LVII. LVII. törvény prawo
a statisztikáról szóló 1993. 1993 r. w sprawie statystyk. évi XLVI. Ustawa XLVI. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi LVI. Ustawa LVI. törvény prawo
az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. 2003 r. w sprawie Krajowego Planu Przestrzennego. évi XXVI. XXVI. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi LV. Ustawa LV. törvény prawo
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 2011 r. o Narodowym köznevelésről. évi CXC. Rok CXC. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi LIV. Ustawa LIV. törvény prawo
a rezsicsökkentések végrehajtásáról Realizacja redukcji napowietrznych
2013. 2013th évi LIII. LIII. törvény prawo
a Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatos egyes törvények módosításáról o zmianie niektórych ustaw związanych z National Asset Manager
2013. 2013th évi LII. Rok LII. törvény prawo
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. 2007 r. w sprawie prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu zapobiegania i zwalczania. évi CXXXVI. Rok CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról Nowelizacja ustawy oraz niektórych innych ustaw
2013. 2013th évi LI. LI Act. törvény prawo
a világörökségről szóló 2011. 2011 światowego dziedzictwa. évi LXXVII. LXXVII. törvény és a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. Prawo i program rehabilitacji Istvánmező w Budapeszcie, 2012 Budapeszt, zwłaszcza na zintegrowanej rekonstrukcji Centrum Olimpijskiego. évi LXXV. LXXV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi L. Roczne L. törvény prawo
az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról stanowych i lokalnych agencji rządowych przez bezpieczeństwa elektronicznego
2013. 2013th évi XLIX. XLIX. törvény prawo
az államháztartásról szóló 2011. 2011 r. w sprawie finansów publicznych. évi CXCV. Rok CXCV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi XLVIII. XLVIII. törvény prawo
az önkényuralmi jelképek használatának büntetőjogi szankcionálásáról sankcje karne przeciwko wykorzystywaniu symboli totalitaryzmu
2013. 2013th évi XLVII. Ustawa XLVII. törvény prawo
a
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000.
Jezioro Balaton Area Plan Przestrzennego przyjmowania i 2000, ustanawiające Lake Regional Policy Planning.
évi CXII. CXII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi XLVI. Ustawa XLVI. törvény prawo
a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. 1991 r. w sprawie upadłości i likwidacji postępowania. évi XLIX. XLIX. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi XLV. Ustawa XLV. törvény prawo
a közveszély színhelyén elkövetett lopás szigorúbb büntetőjogi szankcionálásáról kradzież grozi publicznym na miejscu zaangażowanych kar surowszych karnych przeciwko
2013. 2013th évi XLIV. Ustawa XLIV. törvény prawo
a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. 2005 r. w sprawie działalności publicznej wolontariuszy procentowej. évi LXXXVIII. LXXXVIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi XLIII. Ustawa XLIII. törvény prawo
a
Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között az államhatáron átvezető közúti kapcsolatok fejlesztéséről szóló Keretmegállapodás kihirdetéséről
między Węgrami a Rządem Republiki Słowenii Umowy Ramowej na rozwój powiązań granicy państwowej drogowych z zapowiedziami przeniesienia
2013. 2013th évi XLII. Ustawa XLII. törvény prawo
az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. Międzynarodowego przewozu towarów na podstawie karnetu TIR, 1.975-sza november 14-én kelt vámegyezmény és módosításai kihirdetéséről Celnej, z dnia 14 listopada i upowszechnianie zmian
2013. 2013th évi XLI. Ustawa XLI. törvény prawo
a
szociális szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények, továbbá a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról
o zmianie niektórych ustaw w związku z spółdzielniach socjalnych oraz niektórych ustaw dotyczących zatrudnienia w sektorze publicznym
2013. 2013th évi XL. No XL. törvény prawo
az
egészségügyet érintő egyes törvényeknek az egészségügyi szakellátási felelősséggel kapcsolatos, valamint egyes közszférában foglalkoztatott egészségügyi dolgozók foglalkoztatási helyzetével összefüggő módosításáról
zmieniające niektóre przepisy mające wpływ na obowiązki w zakresie ochrony zdrowia, opieki zdrowotnej specjalistycznych i status zatrudnienia niektórych pracowników sektora publicznego pracy w zdrowotne
2013. 2013th évi XXXIX. Ustawa XXXIX. törvény prawo
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. na usługi profesjonalnych członków sił zbrojnych +1.996-gie évi XLIII. Ustawa XLIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi XXXVIII. Ustawa XXXVIII. törvény prawo
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 2011 r. w sprawie urzędników publicznych na usługi. évi CXCIX. Rok CXCIX. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi XXXVII. XXXVII. törvény prawo
az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól niektóre zasady międzynarodowej współpracy administracyjnej w obciążeń podatkowych i innych w sprawie publicznego
2013. 2013th évi XXXVI. XXXV. törvény prawo
a választási eljárásról procedura wyborcza
2013. 2013th évi XXXV. XXXV. törvény prawo
az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról zmianie niektórych ustaw w dziedzinie rolnictwa
2013. 2013th évi XXXIV. XXXIV. törvény prawo
az
építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról
chain poprzez zapobieganie długów budowlanych i zwłokę z tytułu zmiany niektórych sporów dotyczących projektowania i budowy struktur zaangażowanych w rozliczenia organizacji i niektórych ustaw
2013. 2013th évi XXXIII. XXXIII. törvény prawo
a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. 2010 r. w sprawie wolności prasy oraz podstawowych zasad treści medialnych. évi CIV. Ustawa WKS. törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. Prawo i Media Services, a w 2010 roku na tömegkommunikációról. évi CLXXXV. Rok CLXXXV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi XXXII. Ustawa XXXII. törvény prawo
a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés kihirdetéséről Traktat o stabilności gospodarczej i walutowej Unii, koordynacji i zarządzaniu w ogłoszeniu
2013. 2013th évi XXXI. Ustawa XXXI. törvény prawo
a Magyarország 2013. Węgry w 2013th évi központi költségvetéséről szóló 2012. na centralnym budżetu 2012th évi CCIV. Rok CCIV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi XXX. XXX Act. törvény prawo
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 2011 r. w sprawie prawa do samostanowienia i wolności informacji. évi CXII. CXII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi XXIX. Prawo XXIX. törvény prawo
az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2012. 2012 r. zmieniająca niektóre przepisy podatkowe i inne pokrewne prawa. évi CLXXVIII. Rok CLXXVIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi XXVIII. XXVIII. törvény prawo
a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. 2011 r. w sprawie pożyczek zagranicznych walut cena montażu i wymuszonej sprzedaży nieruchomości mieszkalnych w porządku. évi LXXV. LXXV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi XXVII. Ustawa XXVII. törvény prawo
a
szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról
Zabezpieczenie społeczne i dziecko Dz Magyary program uproszczenia związane zmieniające i zmianie innych ustaw
2013. 2013th évi XXVI. XXVI. törvény prawo
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. ogólne zasady ochrony środowiska 1995-szy évi LIII. LIII. törvény, valamint a természet védelméről szóló 1996. Ustawa i konwencja z 1996 r. o ochronie przyrody. évi LIII. LIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi XXV. XXV. törvény prawo
a
fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről
świadczenia usług medycznych w tle związane z opieki szpitalnej i niektórych szpitalnych szakellátóhoz, 100% państwowego, a otrzymaniem przez centralne agencje rządowe są zadania realizowane przez spółki, w 100% własnością i kwestii proceduralnych związanych z rozliczenia
2013. 2013th évi XXIV. Ustawa XXIV. törvény prawo
a szociális közműszolgáltatás kialakítása érdekében egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról zmieniającego niektóre do opracowania ustaw energetycznych media społeczne usług
2013. 2013th évi XXIII. Ustawa XXIII. törvény prawo
a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről od importu ropy naftowej i produktów naftowych gromadzeniem
2013. 2013th évi XXII. Ustawa XXII. törvény prawo
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról Węgierski Urząd Kontroli Energy & Utilities w
2013. 2013th évi XXI. Ustawa XXI. törvény prawo
az egyes közúti közlekedést érintő törvényeknek a Magyary Program Egyszerűsítési Programjával összefüggő módosításáról Magyary program uproszczenia, program związany z prawami korygujących w określonym zakresie bezpieczeństwa drogowego
2013. 2013th évi XX. Ustawa XX. törvény prawo
az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról zmiany legislacyjne na górnej granicy wieku mających zastosowanie do każdego wymiaru sprawiedliwości w stosunkach
2013. 2013th évi XIX. XIX. törvény prawo
a Magyarország és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete között a Magyarországon megrendezésre kerülő 42. między Węgrami a Międzynarodowym Organizacji Policji Kryminalnej, które odbędzie się na Węgrzech 42 Európai Regionális Konferencia kapcsán a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete (Interpol) kiváltságairól és mentességeiről szóló Megállapodás kihirdetéséről Europejskie Spotkanie regionalne w związku z ogłoszeniem w sprawie Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej (Interpol), przywilejów i immunitetów
2013. 2013th évi XVIII. Ustawa XVIII. törvény prawo
az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépésről szóló Egyezményének kihirdetéséről Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi Istot ogłoszeniu Człowieka
2013. 2013th évi XVII. Akt XVII. törvény prawo
a
Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló 2011.
zamieszkałych na terytorium Republiki Węgierskiej, celem usługi zagranicznych sił zbrojnych i międzynarodowych dowództw wojskowych oraz dokumentacji kadrowej, utrzymując, a 2011 w sprawie niektórych przepisów odnoszących się do stanu prawnego z siedzibą w Republice Węgierskiej.
évi XXXIV. XXXIV. törvény és a közúti közlekedésről szóló 1988. Prawo o ruchu drogowym oraz 1988-ta évi I. Akt I törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi XVI. Ustawa XVI. törvény prawo
a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról zmiana niektórych przepisów odnoszących się do własności intelektualnej
2013. 2013th évi XV. Ustawa XV. törvény prawo
a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. 2003 r. w sprawie pomocy prawnej. évi LXXX. Ustawa LXXX. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. Ustawa oraz wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w 2.007-sza évi II. Akt II. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi XIV. Akt XIV. törvény prawo
a
fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010.
Poprawki z 2010 r. do ustawy o stolicy i biur powiatowych rządowych, a na stolicy i biur powiatowych państwowych oraz utworzenie spójnej integracji regionalnej.
évi CXXVI. Rok CXXVI. törvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. i 2011 ustawy o samorządowych na Węgrzech. évi CLXXXIX. Rok CLXXXIX. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi XIII. Ustawa XIII. törvény prawo
az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. w 2011 wyborach parlamentarnych. évi CCIII. Rok CCIII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi XII. Akt II. törvény prawo
a villamos energiáról szóló 2007. 2007 r. w sprawie energii elektrycznej. évi LXXXVI. LXXXVI. törvény és a földgázellátásról szóló 2008. Ustawa o dostawy gazu ziemnego do 2008 roku. évi XL. No XL. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi XI. Ustawa XI. törvény prawo
a Magyarország 2013. Węgry w 2013th évi központi költségvetéséről szóló 2012. na centralnym budżetu 2012th évi CCIV. Rok CCIV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi X. Ustawa X törvény prawo
a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. na Kossuth Prize w 1990 roku i Széchenyi Prize. évi XII. Akt II. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi IX. Nr IX. törvény prawo
a
Magyarország Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről
między Węgrami a Rządem Republiki Indonezji z ogłoszeniem umowy o paszportów dyplomatycznych i służbowych wizowego obywateli zwolnienia
2013. 2013th évi VIII. Ustawa VIII. törvény prawo
Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a bűnözés megelőzésében és leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről Rozpowszechnianie Porozumienia w sprawie współpracy między rządem Gruzji i rząd Węgier do zapobiegania i zwalczania przestępczości
2013. 2013th évi VII. Akt VII. törvény prawo
a
Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
między Węgrami a Rządem Republiki Francuskiej, z ogłoszeniem Konwencji w sprawie wzajemnej ochrony i wymiany informacji niejawnych
2013. 2013th évi VI. Akt VI. törvény prawo
a termőföldről szóló 1994. 1994 w hali produkcyjnej. évi LV. Ustawa LV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi V. Akt V törvény prawo
a Polgári Törvénykönyvről Kodeks cywilny
2013. 2013th évi IV. Akt IV. törvény prawo
a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. 94. Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy ülésszakán elfogadott 2006. Akceptowane 2006-te sesji évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény kihirdetéséről upowszechnienie Konwencji o pracy na morzu
2013. 2013th évi III. Akt III. törvény prawo
Magyarország 2013. Węgry 2013th évi központi költségvetéséről szóló 2012. na centralnym budżetu 2012th évi CCIV. Rok CCIV. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy
2013. 2013th évi II. Akt II. törvény prawo
az Európa-Ázsia közötti kombinált fuvarozás szervezési és üzemeltetési szempontjairól szóló Egyezmény kihirdetéséről upowszechnienie Konwencji o transporcie kombinowanym pomiędzy Europą, Azją i operacyjnych aspektów organizacji
2013. 2013th évi I. Akt I törvény prawo
a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. 2012 dla młodzieży dymu zwalczaniu oraz kiskereskedelméről tytoniu. évi CXXXIV. CXXXII roku. törvény, valamint a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. prawo, a w 2003 r. o podatku akcyzowym i specjalnych podatków zasady wprowadzania produktów do obrotu. évi CXXVII. CXXVII. törvény módosításáról Nowelizacja ustawy


 

 

 

Dodaj komentarz

Top