You are currently browsing all posts tagged with '15 marca'

II Wielki Wyjazd na Węgry – Jedźcie z nami!

  • Posted on 1 lutego, 2013 at 21:48
WEGRY_II.jpg

Kluby Gazety Polskiej tak jak w poprzednim roku organizują Wielki Wyjazd Na Węgry, do Budapesztu. Będziemy mogli uczestniczyć w uroczystościach Święta Narodowego na Węgrzech.
Przypomnę, że 15 marca 1848 r. rozpoczęła się rewolucja na Węgrzech, która miała doprowadzić do wyzwolenia kraju spod panowania austriackiego. 11 marca grupa, na czele której stanął poeta i ideowy przywódca młodzieży budapeszteńskiej Sándor Petöfi, sformułowała „12 żądań”, które stały się manifestem rewolucji. Treść manifestu ogłoszono drukiem 15 marca, a całość uroczyście odczytano zebranym na dziedzińcu Muzeum Narodowego. Ten dzień uważa się za moment rozpoczęcia rewolucji węgierskiej.
W manifeście domagano się:

1. wolności prasy i zniesienia cenzury
2. niezależnego rządu z siedzibą w Buda-Peszcie
3. corocznego zwoływania sejmu w Peszcie
4. równouprawnienia wszystkich obywateli
5. gwardii narodowej
6. powszechnego opodatkowania
7. zniesienia pańszczyzny
8. sądów przysięgłych
9. banku narodowego
10. przysięgi żołnierzy na konstytucję; niewysyłania żołnierzy węgierskich za granicę oraz usunięcia obcych wojsk z kraju
11. uwolnienia więźniów politycznych
12. unii z Siedmiogrodem

Powołano parlament i niezależny od Austrii rząd, na którego czele stanął Lajos Kossuth. Rewolucję węgierską 1848 – 1849 roku poparł polski rząd narodowy na emigracji, a w walkach po stronie węgierskiej walczył trzytysięczny legion polski pod wodzą gen. Józefa Wysockiego. W lutym 1849 naczelnym dowódcą wojsk węgierskich mianowano gen. Henryka Dembińskiego, zaś od sierpnia 1849 naczelnym wodzem armii węgierskiej został gen. Józef Bem.

Dzień 15 marca stał się Świętem Narodowym na Węgrzech. W tym dniu odbywają się liczne uroczystości państwowe, mające upamiętnić krew bohaterów, w tym również Polaków, którzy zginęli w walkach o wolność.
Pamiętajmy, że w Budapeszcie stoi pomnik Sándora Petöfiego, jak i Józefa Bema; prawdziwy symbol naszej przyjaźni. Pamiętajmy o naszych ojcach i dziadkach, którzy – ku wściekłości komunistycznego reżimu – w roku 1956 organizowali pomoc dla bohaterów antysowieckiego powstania na Węgrzech.
Będziemy uczestniczyć w tych uroczystościach, w ten sposób zademonstrujemy naszą przyjaźń, nasze poparcie dla Węgrów i polityki Premiera Viktora Orbana!
Wprawdzie Premier Viktor Orban jeszcze nie wygłosił przed Parlamentem przemówienia podsumowującego miniony rok, ale można z całą pewnością stwierdzić, że:

1. Pomimo ataków spekulantów, a następnie nagonki ze strony urzędników UE udało się zreformować państwo, które po ośmioletnich rządach lewicy znalazło się na krawędzi upadku.
2. Dzięki nowej konstytucji, którą z całą pewnością nazwać można najlepszą ustawą zasadniczą Europy, udało się stworzyć taki system wyborczy, który rozszerza zasięg węgierskiej demokracji poza granice państwa.
3. Udało się utrzymać wysokie poparcie społeczne, liczba zwolenników rządu nadal utrzymuje się na poziomie dwóch trzecich. Pomimo lewackich prowokacji krajem nie wstrząsają strajki i demonstracje.
4. Rok 2010 był rokiem zwycięstwa, rok 2011 – rokiem zmian, rok 2012 – rokiem odnowy, rok 2013 będzie zaś rokiem wzrostu, rozwoju i wznoszenia się.
5. Nowy system podatkowy polepszył sytuację bytową węgierskich rodzin.
6. Udało się obniżyć odziedziczony po socjalistach deficyt budżetowy. Wszystko to bez wprowadzenia restrykcyjnej polityki cięć, która obciążałaby społeczeństwo kosztami reform.
7. Węgry stały się ostoją demokracji wobec zakusów UE, dążącej do ograniczenia suwerenności państw członkowskich.
8. Wolność prasy.
9. Walka z korupcją.
10. Obrona węgierskiej ziemi jako najcenniejszego skarbu narodowego.

Współpracujemy z największą organizacją pozarządową jaką jest Forum Społecznej Jedności CÖF (poprzednik Rady Porozumienia Społecznego CET), z tą organizacją i jej prezesem Csizmadia Laszlo uzgadniamy szczegóły Wielkiego Wyjazdu na Węgry. Csizmadia Laszlo został również prezesem NEA (Nemzeti Együttműködési Alap – Fundusz Współpracy Narodowej.

Program naszego wyjazdu przedstawia się imponująco, w pociągu pojadą z nami przedstawiciele najważniejszych prawicowych mediów w Polsce, którzy na bieżąco będą relacjonować przebieg naszej podróży do Budapesztu. Pojedzie z nami red. Tomasz Sakiewicz z którym będzie można porozmawiać. Będzie czas na nocne Polaków rozmowy.

W Budapeszcie odbędą się liczne spotkania, które potwierdzą i umocnią naszą współpracę z różnymi organizacjami pozarządowymi w tej części Europy zapoczątkowaną rok temu.
Przygotowujemy razem z przyjaciółmi z Węgier Kodeks Etyczny, który przekażemy Unii Europejskiej.
Oprócz pokazaniu lewackiej Europie naszego poparcia dla polityki premiera Viktora Orbana, zaczęliśmy nowy rozdział współpracy między Polakami i Węgrami.
Przede wszystkim – i to jest naprawdę ważne – podpisaliśmy umowę o współpracy pomiędzy Radą Porozumienia Społecznego (CET) na Węgrzech i w Niecce Karpackiej reprezentującą sieć społecznych wspólnot Niecki Karpackiej; „Gazetą Polską” i Klubami „Gazety Polskiej”.
W porozumieniu zawarta została sentencja „Nic o nas bez nas”, oraz że :
(…)„ Nasza wspólna ojczyzna, Europa, potrzebuje współdziałania jej obywateli jak nigdy dotychczas, i to w oparciu o duchowe skarby tego starego kontynentu, o tradycyjne wartości jego narodów.
Naszym celem jest ponowne zapewnienie należnego miejsca tym siłom spajającym, jakimi są rodzina, wierność, wiara i miłość bliźniego.
Za przyszłościowe owoce naszej pracy traktujemy zapewnienie społeczeństwom godziwego życia, bezpieczeństwa, ładu, sprawiedliwości oraz wolności.
Zapraszamy obywatelskie wspólnoty Europy do przyłączania się do Ruchu Patriotów Europy.
„Viribus Unitis”
„Wspólnymi siłami”

Wstąpmy na wyższy stopień europejskiej cywilizacji! ” (…)
Porozumienie podpisał red. Tomasz Sakiewicz w imieniu „Gazety Polskiej”, Csizmadia László w imieniu „CET” i Ryszard Kapuściński w imieniu Klubów „Gazety Polskiej”.
Równocześnie współpracujemy z Ruchem Patriotów Europy „CŐF”, który został oficjalnie powołany w grudniu 2011 roku przez węgierski Parlament; jest on największą organizacją pozarządową w Europie.

Współpraca, którą staramy się rozszerzyć na inne kraje tej części Europy, tworzy nową sytuację polityczną. Po prostu tworzymy Europę Narodów pod bokiem brukselskich polityków; Europę Narodów suwerennych, dbających o swoją odrębność kulturalną, ekonomiczną, naukową, pamiętającą o swojej historii, tradycji i swoich chrześcijańskich korzeniach, które są wspólne dla tej części Europy.
Pierwszy krok został zrobiony. Poznaliśmy z red. Sakiewiczem wspaniałych ludzi, którzy myślą podobnie jak my. Oprócz podpisania umowy z „CET” red. T. Sakiewicz podpisał w imieniu „Gazety Polskiej” umowę o współpracy z gazetą „Magyar Hírlap” którą reprezentował red. naczelny Stefka István. Okazuje się, że informacje wysyłane z Węgier przez ich agencje prasowe są w Polsce i w Europie przekłamywane albo przemilczane. Teraz to się zmieniło i „Gazeta Polska” ma informacje z tzw. pierwszej ręki.

Biskup polowy László Bíró brał udział w uroczystości II Rocznicy Tragedii nad Smoleńskiem, gdzie koncelebrował Mszę św. razem z Kardynałem Kazimierzem Nyczem w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela. W Budapeszcie po raz pierwszy w kościele Śródmiejskim (Belvárosi templom) równolegle do warszawskiej mszy, polski ksiądz Karol Kozłowski proboszcz Polskiej Parafii Personalnej w Budapeszcie koncelebrował z ks. dr Zoltánem Osztie Mszę św. w intencji Ofiar Smoleńska. To bardzo ważne wydarzenia, bo do Węgrów dzięki działaniom Tuska i jego szajki dotarły tylko kłamstwa MAK, ale dzięki naszym działaniom Węgrzy dowiedzieli się prawdy o Smoleńsku.

Codziennie kontaktujemy się, wymieniamy doświadczeniami i pomysłami. Pomagamy w nawiązaniu współpracy gospodarczej między małymi i średnimi firmami.
Duża grupa Węgrów na czele z dr László Csizmadia prezesem CET (Rada Porozumienia Społecznego) oraz dr Annymarii Pethő, prezesem Stowarzyszenia Kobiety na rzecz Narodu Węgierskiego, oraz Imre Palkovics, przewodniczący Krajowego Związku Rad Robotniczych na nasze zaproszenie uczestniczyła w ubiegłym roku, 11 listopada w Marszu Niepodległości.

W pierwszym Wielkim Wyjeździe na Węgry wzięło udział około 10 tysięcy Polaków, relacje z tego historycznego wydarzenia transmitowały na żywo media z całej Europy, jedynie w Polsce starano się przemilczeć ten fakt. Tym z Państwa którzy byli w Budapeszcie na zawsze pozostaną w pamięci te wzruszające chwile, te łzy Węgrów dziękujące Polakom za przyjaźń i wsparcie w ich walce z lewacką Europą. Takich chwil się nie zapomina, to zostaje w sercu na zawsze.

http://wielkiwyjazdnawegry.pl/relacja_foto.html

Został zrobiony pierwszy krok, włożyliśmy nogę w drzwi i już jej nie wyciągniemy.

Wstępny program wyjazdu:

– wyjazd z Dworca Centralnego 14 marca po południu, jedziemy przez: Kielce, Kraków, Tarnów i Nowy Sącz – w tych miastach pociąg się zatrzyma (godziny przyjazdu do tych miast podamy wkrótce).
– Budapest Nyugati około 6:00 rano
– Po oficjalnym przywitaniu przez przyjaciół z Węgier, autobusami wynajętymi przez stronę węgierską zostaniemy zawiezieni przed Muzeum Narodowe (które mieści się na Múzeum körüt, czyli przy obwodnicy Muzeum)
– godz. 9.00 – uroczystość na schodach Muzeum, w miejscu w którym Sándor Petöfi, sformułował swoje „12 żądań”. To tu rozpoczęło się węgierskie powstanie antyhabsburgskie.
– godz. 10.00 – przemarsz spod Muzeum Narodowego, z peszteńskiej części miasta, przez Dunaj, na Górę Zamkową (dystans 4,5 km). Osoby które przyjechały pociągiem zostaną odwiezione na chwilę do hoteli w celu zakwaterowania i krótkiego odpoczynku.
– godz. 11.00-13.00 – w kilku miejscach na Górze Zamkowej: od Szent György tér (pl. Św. Jerzego) do pl. Kapisztrána odbędą się występy artystyczne.
– godz. 13.00 – 13.15 – zbiórka na placu Dísztér (Góra Zamkowa)
– godz. 13.15 – przemarsz z Góry Zamkowej na drugą stronę Dunaju, na plac Kossutha (4 km), gdzie rozpoczną się węgierskie uroczystości państwowe. Polacy będą mieli zaszczyt iść na czele pochodu – tuż za węgierskimi huzarami.
– godz. 15.00 – rozpoczęcie uroczystości państwowych. Przemówienie premiera Viktora Orbána, powitanie Polaków.
– godz. 16.30 – koniec uroczystości. Kolacja po czym samodzielny wyjazd do hotelu

16 marca złożymy kwiaty pod pomnikiem gen. Józefa Bema i pod Pomnikiem Męczenników Katynia
Wyjeżdżamy z Budapesztu 16 marca:
– Dworzec Budapest Nyugati, około godz. 19.00

Koszty wyjazdu to:

– miejsca siedzące 330 zł
– kuszetki 400 zł
Taniej niż w ubiegłym roku!!!

Prosimy o wpłaty na specjalne konto które w ramach Fundacji Klubów Gazety Polskiej utworzyliśmy na tę okazję:
ALIOR BANK

96 2490 0005 0000 4600 2802 2968

Proszę na przelewie dokładnie napisać swoje imię, nazwisko, adres (informacje potrzebne do ubezpieczenia i do wystawienia faktury) oraz dodatkowo:
WIELKI WYJAZD NA WĘGRY.

Codziennie nowe informacje na stronie:

www.wielkiwyjazdnawegry.pl

Kontakt telefoniczny tylko w sprawach WWnW: 506 938 677

Pytania i oferty pomocy:

solidarnosczwegrami@gazetapolska.pl

Zapraszamy wszystkich Polaków, wszystkie organizacje patriotyczne, do przyłączenia się do nas. Proszę powiadomić znajomych i przyjaciół.

JEDŹCIE Z NAMI

Ryszard Kapuściński

Top