You are currently browsing all posts tagged with 'Matolcsy'

Węgry mająs szansę. A z nimi Europa…

  • Posted on 9 marca, 2013 at 06:10

W trakcie wizyty w Warszawie, premier Viktor Orbán spotkał się ze studentami polskich uczelni, wygłaszając krótki wykład na Uniwersytecie Warszawskim. Publiczność w liczbie ok. 200 osób, w tym studenci i wykładowcy, powitała go z dużymi brawami.

Premier skomentował kwestię, czy Węgry są europejską „czarną owcą” , czy też europejskim sukcesem. Po wykładzie nastąpiła seria pytań, w której studenci mieli możliwość uzyskania informacji z pierwszej ręki na temat koncepcji rządu węgierskiego.

W swoim wystąpieniu Viktor Orbán podkreślił, że Węgry mają najlepsze szanse, by dołączyć do grona najbardziej sprawnych państw europejskich, które są w stanie zmniejszyć swój dług publiczny, zwiększyć konkurencyjność i utrzymać stabilność polityczną.

Powiedział również, że jego rząd w ciągu ostatnich dwóch lat przeprowadził głębokie reformy, np. wprowadził opodatkowanie banków i firm międzynarodowych aby zapewnić równy udział w kosztach kryzysu; korzystne zmiany w systemie podatkowym i zmniejszenie wydatków domowych przyczyniło się do wzmocnienia pozycji klasy średniej i rodziny; rząd przeprowadził również zmianę Konstytucji, a także Kodeksu Prawa Cywilnego i Kodeksu Pracy.

Premier Orbán stwierdził, że wiele wskaźników świadczy o tym, że sytuacja kraju poprawiła się i Węgry są na drodze do przezwyciężenia kryzysu. Rząd nie był w stanie zmniejszyć zadłużenia państwa, natomiast utrzymał deficyt budżetowy poniżej 3 procent, a stopa zatrudnienia ulega poprawie. Teraz trzeba zapewnić wzrost gospodarczy.

Premier Orbán uważa, że Środkowa Europa stanie się niebawem dynamicznie rozwijającym się regionem, który przyczyni się do odnowienia i wzmocnienia całej Europy. Istnieje duża szansa, że Węgry staną się jednym z najbardziej dynamicznych krajów Unii Europejskiej.

Podkreślił również, że kryzys stworzył możliwości dla państw Europy Środkowej; dodał, że jest przekonany, iż wzrost w Europie będzie silnie związany z tym regionem. W ciągu następnych piętnastu do dwudziestu lat, środkowo-europejski region osiągnie wyższy stopień integracji, biorąc pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne i strukturę gospodarki, a miejmy nadzieję, że Węgry osiągną również najwyższy europejski poziom a pod względem wzrostu gospodarczego. Kończąc premier Orbán podkreślił wyjątkowe znaczenie wzrostu gospodarczego dla państw V4.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące niezależności Narodowego Banku Węgier, w kontekście powołania György Matolcsy na nowego prezesa banku, premier powiedział, że bank ma niezależność zagwarantowaną przez prawo.

O stosunkach węgiersko-polskich powiedział, że silna współpraca w Europie Środkowej powinna być budowana na gruncie polityki bezpieczeństwa i handlu; dodając, że istnieją już podstawy tej współpracy.
(…)
Na podstawie Chances are high for Hungary to rise to be among the most successful EU states

Top