Viktor Orbán i stosunki polsko-węgierskie

  • Posted on 1 listopada, 2011 at 15:22

Aktualna sytuacja polityczna na Węgrzech, program rządu Viktora Orbána i ocena stosunków polskowęgierskich to tematy spotkania z radcą ds. politycznych ambasady Węgier w Warszawie Imre Molnárem oraz przedstawicielami wydawnictwa Fronda, Grzegorzem Górnym i O. Pawłem Cebulą. Odbyło się ono 10 listopada br. w Warszawie, w lokalu Stowarzyszenia Solidarność Walcząca.

Media
Partia Fidesz, kierowana przez V. Orbána, w ostatnich wyborach zdobyła zdecydowaną większość w węgierskim parlamencie, pozwalającą na przeprowadzenie zmian w konstytucji oraz dokonanie głębokich reform. I. Molnár zwrócił uwagę na nierzetelne informowanie przez europejskie i polskie media o sytuacji na Węgrzech. Jako przykład podał wyemitowanie przez jedną z polskich telewizji migawek z wielkiej demonstracji antykomunistycznej z 2006 roku jako bieżącego protestu przeciwko rządom Orbána. Powoduje to niezrozumienie sytuacji na Węgrzech. Zmiany, jakie nastąpiły tam w ostatnich miesiącach, powinny być przedmiotem poważniejszej refleksji w naszym kraju. Jedną z najważniejszych zmian w sferze polityki była nowa ustawa medialna, która przywróciła równowagę w prezentowaniu w nich zróżnicowanych poglądów i stanowisk. W największych państwach Unii Europejskiej zostało to uznane za zamach na „wolne” media.

Polityka prorodzinna
W sferze społecznej za główny problem Viktor Orbán uznał kryzys demograficzny. W ostatnim czasie liczba Węgrów spadła po raz pierwszy w najnowszej historii poniżej dziesięciu milionów. Prowadzona aktualnie polityka prorodzinna powoduje, że wydatki budżetowe na ten cel są trzykrotnie większe niż w Polsce, a rodzina mająca trzecie dziecko jest praktycznie zwolniona z podatków. Z drugiej strony na osoby otrzymujące ulgi i zasiłki nakłada się obowiązki, takie jak świadczenie pracy na rzecz lokalnego samorządu w przypadku bezrobotnych, regularne uczęszczanie dzieci do szkoły czy konieczność utrzymywania porządku w obrębie własnego domostwa. Nieprzestrzeganie tych rygorów wiąże się z utratą zasiłków i innych przywilejów.

Podatki
Równie ciekawe rozwiązania zastosowano w gospodarce. Podstawowe zmiany dotyczą dodatkowego opodatkowania dużych koncernów zachodnich, korzystających dotychczas z ulg. Dotyczy to głównie sieci handlowych oraz firm z sektora finansowego i energetycznego. Z drugiej strony obniżone zostały obciążenia fiskalne dla rodzimego sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz podatek dochodowy dla ludności. Rząd V. Orbána prowadzi równocześnie politykę wykupywania udziałów rosyjskich z największego narodowego koncernu paliwowego MOL. Kredyt w Chinach Trudna sytuacja ekonomiczna odziedziczona po socjalistyczno-komunistycznych poprzednikach spowodowała konieczność zaciągnięcia kredytów. Co ciekawe, Międzynarodowy Fundusz Walutowy zgodził się na udzielenie takiego kredytu, jednak pod warunkiem wycofania się Węgier z programu polityki prorodzinnej. W tej sytuacji kredyt został zaciągnięty w Chinach, które udzieliły go na korzystniejszych warunkach i bez żadnych warunków politycznych.

Geopolityka
Z polskiego punktu widzenia bardzo ważna jest koncepcja geopolityczna rządu Orbána, zakładająca budowanie silnych związków politycznych i ekonomicznych na linii północ-południe, wraz z Polską, Słowacją, Czechami, Węgrami, Chorwacją i Słowenią, z naszym państwem jako liderem tej grupy. Ma to stanowić przeciwwagę relacji wschód-zachód, gdzie dominującą rolę odgrywają Niemcy i Rosja, a pozostałe kraje traktuje się jako klientów. Rząd Donalda Tuska z rezerwą, jak do tej pory, traktuje próby nawiązania bliższej współpracy z Węgrami.

Zmiany u naszych przyjaciół nie ominęły również sfery symboli i wartości. Najważniejsze z nich dotyczą powrotu do chrześcijańskich korzeni.

Rząd Orbána zakłada budowanie silnych związków politycznych i ekonomicznych na linii północ-południe, z Polską jako liderem tej grupy państw.

Włodzimierz Domagalski

Dodaj komentarz

Top